Het gaat beter met de cultuursector. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Cultuurindex Nederland, de ‘AEX-index voor cultuur’ die de Boekmanstichting gisteren presenteerde. Na de sterke daling in 2013 nemen de inkomsten en het culturele aanbod weer toe. De belangstelling voor cultuur blijft op peil.

Cultuurindex Nederland reflecteert om de twee jaar op de staat van cultuur, met cultuurstatistieken van meer dan 80 indicatoren. De data, gegroepeerd in onder meer vraag, aanbod, financiering en concurrentiekracht, worden in medewerking van verscheidene veldpartijen en dataleveranciers, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Sociaal, Cultureel Planbureau (SCP) en de theaterencyclopedie, bijeengebracht. De nulmeting vond in 2005 plaats. Gisteren werden de cijfers van 2015 bekend gemaakt. Gemiddeld komt die index twee punten hoger uit dan in 2013, en bereikt met een waarde van 106 het hoogste niveau tot nu toe.

Een opvallende trend in de podiumsector is een aanzienlijke toename van de bezoekersaantallen van festivals. Zo trokken in 2016 152 theaterfestivals 4,4 miljoen bezoekers. Ter vergelijking: de bij de VSCD aangesloten schouwburgen en concertgebouwen trokken er 10 miljoen.

Het bezoek aan podiumkunsten – ondanks een daling tussen 2007 en 2013 – blijft redelijk in stand. Het aantal geprogrammeerde voorstellingen volgt de ontwikkeling van het aantal bezoeken, waarmee er een – in elk geval cijfermatig – evenwicht bestaat tussen vraag en aanbod. Dit geldt echter niet voor de vrije sector, waar het aanbod is toegenomen, maar het aantal bezoeken is afgenomen.

De cijfers vertellen volgens de Boekmanstichting echter ‘maar de helft van het verhaal’. In het Boekman-themanummer De Staat van Cultuur 3 geeft het kenniscentrum duiding aan de cijfers uit de index en gaan in op actuele vragen en onderwerpen in de cultuursector. Belangrijke vraag daarin is waarom de culturele arbeidspositie zo zwak blijft, terwijl de geldstromen in de sector stegen.