De Nederlandse schouwburgen programmeerden in 2017 een groter en diverser  aanbod dan het jaar daarvoor. Dat concludeert de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) na een uitgebreide ledenenquête. De podia bereikten daarmee ook iets meer publiek.

Volgens de belangenbehartiger van professionele theaters en concertgebouwen in Nederland steeg het totaal aantal geprogrammeerde voorstellingen het voorbije jaar met 3 procent en zaten de zalen 1 procent voller. Vooral de genres opera, klassieke muziek, jeugdtheater en musical deden het beter. Bij toneel en cabaret is een bezoekersdaling zichtbaar. Al blijven ze met 15 en 13 procent van de bezoekers wel populaire genres.

Ook het aandeel rijksgesubsidieerde voorstellingen steeg en vormde in 2017 17 procent van het totale aanbod. ‘Een goede ontwikkeling’ volgens VSCD-directeur Hedwig Verhoeven, ‘omdat ook dit theater- en concertaanbod landelijk op onze podia te zien moet zijn en blijven’. De vereniging constateert wel een onevenredige publieksstijging, maar verwacht dat die tijdelijk is. ‘Het kost tijd om publiek de weg te laten vinden naar deze vaak onbekendere en avontuurlijkere voorstellingen.’ Om het proces te versnellen pleit de verenging bij de Minister van Cultuur voor een financiële, structurele ondersteuning.

Op het gebied van arbeid valt een stagnering op van het groeiende aantal flexibele krachten van de afgelopen jaren. Het aantal zzp’rs bij de leden daalde 1 procent, terwijl er 4 procent meer betaald personeel werd geworven.

Verder blijft de online ticketverkoop van de theaters groeien. Van alle kaarten die bij de VSCD-podia gekocht werden in 2017 deed de bezoeker dit voor 58 procent online.