De cultuurparticipatie van Nederlanders is onverminderd hoog, maar op het gebied van theater stijgt het aantal voorstellingen sterker dan het aantal bezoekers. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport Cultuur in Beeld dat afgelopen maandag werd gepresenteerd door het Ministerie van OCW op de gelijknamige conferentie in Rotterdam.

Cultuur in Beeld is een jaarlijkse uitgave met een overzicht van cijfers en ontwikkelingen in de cultuursector en bevat onder meer de bezoekcijfers van de BIS-gezelschappen over 2013. Naar deze cijfers werd met spanning uitgekeken, omdat hier voor het eerst de invloed van de bezuinigingen zichtbaar zou kunnen worden.

Het culturele aanbod is door de bezuinigingen vooralsnog niet significant afgenomen. Het aantal uitvoeringen van rijksgefinancierde orkesten, dansgezelschappen en theatergezelschappen was hoger dan in de periode 2009-2012. Gemiddeld waren de zalen voor meer dan de helft bezet. Ruim de helft van het aanbod was te zien buiten de eigen standplaats.

De VVD reageerde direct op de goede cijfers van de kunstsector door excuses te eisen voor de kunstenaarsprotesten van 2011. Vanuit de sector reageerde onder andere de NAPK, die stelt dat er geen oorzakelijk verband is tussen de bezuinigingen en het groeiende bezoek en dat 2013 een overgangsjaar was, waarin veel kunstinstellingen bestaande verplichtingen moesten afronden. In de Tweede Kamer zei Halbe Zijlstra dat hij geen excuses van de kunstsector hoefde te hebben.

Download Cultuur in Beeld 2014.