Belangenverenigingen Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie lanceren vandaag de ‘New Creative Deal’: een veelomvattend plan voor een krachtig herstel en vernieuwing van de culturele en creatieve sector. 

Terwijl de impact van de coronacrisis enorm is en veel kunstenaars in nood verkeren, ziet de culturele en creatieve sector ook nieuwe interessante ontwikkelingen. Ze vindt het daarom ‘belangrijk dat zowel de sector als de overheid onderzoeken hoe na deze crisis herstel en vernieuwing hand in hand kunnen gaan. We moeten de geschreven en ongeschreven regels bevragen terwijl we inzetten op een inspirerend en waardevol cultureel klimaat voor alle inwoners van Nederland.’

De sectorverenigingen vragen het volgende kabinet daarom om met de sector een ‘New Creative Deal’ te sluiten, met daarin 31 concrete actiepunten. Ze dienen samen drie hoofdambities. De culturele en creatieve sector wil dat iedere Nederlander straks onbelemmerd toegang krijgt tot een breed palet aan cultuurervaringen, de sector wil samenwerken met overheden en het bedrijfsleven bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken en ze wil samen met de overheid inzetten op een gezondere en financieel weerbaardere sector. Fatsoenlijke beloning en veilige arbeidsomstandigheden moeten straks de norm zijn. Organisaties en de vele zelfstandigen die in de sector werken moeten de ruimte hebben om doorlopend te innoveren en investeren.

De eerste actiepunten vragen om vormaanpassingen van het huidige cultuurbeleid. Dat moet samenhangender worden met één visie en één minister. Daarbij willen de sectorverenigingen onder meer een goede spreiding van voorzieningen over het hele land en afspraken met provincies en gemeenten over het toestaan van het opbouwen van realistische reserves. De lopende cultuurnotaperiode zou met 1 of 2 jaar verlengd moeten worden. Dat geeft instellingen de kans om de crisis te boven te komen en hun plannen waar te maken.

Daarnaast vraagt de sector meer geld. Naast een eenmalige extra investering om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren, is er ook een structurele verhoging van de Rijksbegroting noodzakelijk. Met die investeringen kan de sector onder meer de ontwikkeling versnellen van een revolverend fonds (met leningen en andere financieringsinstrumenten zoals garantiestellingen en matching), meer en internationaler experimenteren met de zogenoemde Fieldlabs, en gedragscodes (zoals de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en Code Diversiteit & Inclusie) een ‘vanzelfsprekend onderdeel van bedrijfsvoering in de sector’ maken. Voor donaties en crowdfunding is een ruimhartiger fiscaal beleid nodig.

Kijk hier voor het volledige plan met alle 31 voorstellen.