Voorzitter van Kunsten ’92 Jan Zoet heeft op 14 november aan Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector aangeboden. De sector heeft daarin gezamenlijke actiepunten geformuleerd voor de periode van 2017 tot 2023 om de arbeidsmarktpositie van werkenden in het veld te verbeteren.

De arbeidsmarktpositie van veel mensen in de culturele en creatieve sector is op dit moment kwetsbaar. Zo zijn veel banen verdwenen en de inkomens laag. Vaak hebben werkenden een beperkte toegang tot essentiële voorzieningen zoals scholing, verzekeringen en pensioen.

In 2016 kreeg Kunsten ’92 van voormalig minister van Cultuur Jet Bussemaker de opdracht om met alle relevante betrokkenen een Arbeidsmarktagenda op te stellen. Kunsten ’92 riep daarvoor een werkgroep in het leven voor begeleiding en advies, onder leiding van voorzitter Erik Akkermans.

De agenda richt zich op drie hoofdthema’s: het oprichten van een structurele sociale dialoog, het vergroten van het verdienvermogen en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.

Naast aan Van Engelshoven, bood Zoet ook een exemplaar aan de voorzitters van de SER en van de Raad voor Cultuur, respectievelijk Mariëtte Hamer en Marijke van Hees. In het Tweedekamerdebat over de Cultuurbegroting van 13 november kondigde minister Van Engelshoven al aan om in februari te komen met een actieplan ter verbetering van de positie van kunstenaars.

Foto: Kunsten ’92