In een brief aan de tweede kamer doet de culturele sector vandaag een voorstel om de sector weer toekomstperspectief te bieden. Daarvoor stelde het een vijf punten tellend herstelplan op.

‘Het zomerreces staat voor de deur. Maar voor velen in de culturele en creatieve sector zal er de komende maanden geen ontspanning zijn. Het is erop of eronder’, opent de brief, opgesteld door de taskforce culturele en creatieve sector, namens 111 samenwerkende branche- en beroepsverenigingen.

In de brief staan nieuwe cijfers over de gevolgen van de coronacrisis voor de sector. Het verlies aan publieks- en zakelijke inkomsten zal in 2020 oplopen tot € 2,6 miljard. Rekening houdend met de € 600 miljoen aan nood- en steunmaatregelen die door overheden beschikbaar zijn gesteld, blijft € 2 miljard aan inkomstenderving staan voor 2020. ‘De crisis treft de culturele en creatieve sector lang en hard.’

De briefschrijvers vragen de tweede kamer onder meer om extra, sectorspecifieke steun, zoals verlenging van de NOW-regeling en een voortzetting van de huidige ondersteuning van de ‘vitale culturele infrastructuur’, waarvoor in eerste instantie € 300 miljoen extra is uitgetrokken. Daarnaast stellen ze een Nationaal Herstelfonds voor, een investeringsfonds om de heropstart van de culturele sector te financieren. En ze vragen om een ruimhartig fiscaal beleid voor donaties, crowdfunding en legaten.

Om de huisvestingskosten van verplicht gesloten lokale infrastructuur te compenseren hoopt de taskforce op een bestuursakkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten over een zogeheten doeluitkering in het Gemeentefonds. Daarvoor is in totaal € 240 miljoen nodig, waarvan al € 60 miljoen is voorgeschoten aan gemeenten.

De taskforce culturele en creatieve sector hoopt tevens dat premier Rutte vanavond op de persconferentie inderdaad zal aankondigen dat er vanaf 1 juli geen beperkingen meer gelden op het aantal aanwezigen bij bijeenkomsten, zolang er maar 1,5 meter afstand wordt gehouden en er een gezondheidscheck wordt gedaan. De NOS speculeerde hier al op. Ook in de brief geeft de taskforce aan dat de culturele sector door jarenlange ervaring en opgebouwde kennis veel sneller kan heropenen dan de nu geplande routekaart van het kabinet.