Afgelopen maandag hebben het Teylers Museum en de Stichting Circusarchief Jaap Best hun circuscollectie overgedragen aan de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De Circuscollectie Best bestaat uit 7000 affiches en ongeveer 8000 foto’s en is bijeengebracht door Jaap Best, die lange tijd de meest gerenommeerde circussen van Europa leidde.

De Collectie Best wordt toegevoegd bij de reeds bij de UvA aanwezige collectie Hartmans, de circuscollectie van het voormalige Theater Instituut Nederland (TIN) en de collectie van Herman Linssen. Hierdoor ontstaat een van de grootste circuscollecties ter wereld, die voor onderzoek en onderwijs beschikbaar wordt gesteld en wordt ontsloten.

Na het overlijden van Jaap Best in 2002 heeft Teylers Museum het beheer op zich genomen en heeft het de collectie geconserveerd,  geïnventariseerd  en gedigitaliseerd en vervolgens via www.circusmuseum.nl  toegankelijk gemaakt. ‘We zijn heel blij dat de collectie nu beheerd gaat worden samen met andere belangrijke collecties op dit gebied ,’ aldus Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum en interim-voorzitter van de Stichting.

De Bijzondere Collecties gaan meer inhoudelijke expertise op dit specifieke vakgebied ontwikkelen en verder gebruik van de collectie stimuleren. Zo zullen de bestaande metadata van alle circusvoorstellingen in Europa vanaf 1883 in een database worden geplaatst waardoor zij gecombineerd kunnen worden met in de collecties aanwezige foto’s, affiches en recensies. Het kapitaal van de stichting, afkomstig uit een legaat van mevrouw Rietje Best, wordt als fonds-op-naam bij het Amsterdams Universiteitsfonds ondergebracht, waarmee het beheer en de ontsluiting van de collectie kan worden zeker gesteld.

De basis voor de verzameling over circus bij de Bijzondere Collecties van de UvA werd gelegd in 1959, toen de rijke collectie van Kornelis Dirk Hartmans gelegateerd werd aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Een grote verrijking op dit gebied vond plaats in 2013, toen het beheer van de Theatercollectie van het voormalig Theater Instituut Nederland overging naar de Bijzondere Collecties. Dit beheer is vastgelegd in een overeenkomst voor dertig jaar. De totale circuscollectie beslaat nu meer dan 23.000 affiches,  55.000 foto’s, 15.000 programmaboekjes, vele recensies, 1500 prenten en tekeningen en 7000 boeken. Deze verzameling schaart zich daarmee bij grote internationale circuscollecties zoals die van de Bibliothèque Nationale de France, het Victoria and Albert Museum, de Illinois State University Library, Circus World Baraboo, the Harvard Theatre.