Jan Jaap Knol wordt in maart de nieuwe directeur van de Boekmanstichting, het landelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid. Knol is nu nog directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie, waar hij vanaf de oprichting in 2008 leiding aan gaf.

Knol studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was hij onder meer hoofd van de afdeling Cultuurbereik van het ministerie van OCW en vervulde hij beleidsfuncties binnen de directies Kunsten en Internationaal Beleid van het ministerie.

Met zijn grote staat van dienst in de cultuursector en kennis van het cultuurbeleid is Knol volgens Coen Teulings, voorzitter Raad van Toezicht, ‘bij uitstek de man om het vlaggenschip van de Boekmanstichting, de Cultuurindex, verder te ontwikkelen en daarmee de Boekmanstichting een grote stap verder te brengen.’ Met de Cultuurindex reflecteert de Boekmanstichting op de staat van de cultuur met cijfers op basis van meer dan 80 indicatoren.

Knol laat weten ‘volop kansen te zien om het mooie werk van de Boekmanstichting optimaal zichtbaar te maken’. Ook versterkt hij graag ‘de samenwerking met partners uit de wereld van cultuur en wetenschap’.

Foto: Peter van Beek