Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam hoeft zijn deuren niet te sluiten. De Vlaamse regering heeft een conceptnota goedgekeurd met daarin een geactualiseerde missie. De Brakke Grond blijft de eigen zalen programmeren, maar zal daarvoor meer dan nu het geval was samenwerking zoeken met andere Vlaams-Nederlandse instellingen.

De Brakke Grond krijgt een plaats in het internationaal cultuurbeleid en de culturele diplomatie van Vlaanderen als bemiddelaar, initiator en coördinator. Het cultuurhuis wordt ingezet om de pluriformiteit van het Vlaamse kunstenaanbod in Nederland te laten zien. De Vlaamse minister van Cultuur Joke Schauvliege had eerder dit jaar een internationale visitatiecommissie de opdracht gegeven om de activiteiten van de Brakke Grond te evalueren en een toekomstgericht advies te geven. Verkoop van het pand aan de Nes werd niet uitgesloten, maar is nu van de baan.

Minister Schauvliege hoopt de werking van het cultuurhuis en de Vlaams-Nederlandse samenwerking op cultureel vlak een nieuwe dynamiek te geven. Ook wil ze het draagvlak voor de Brakke Grond als bruggenbouwer en artistiek scharnierpunt tussen Vlaamse en Nederlandse kunst en cultuur te versterken.

De Brakke Grond gaat de opdracht van de Vlaamse overheid omzetten in een nieuw beleidsplan. Piet Menu, directeur van de Brakke Grond, legt uit dat vooral de manier waarop de programmering tot stand komt wordt aangepast. Hij zal meer dan voorheen op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden tussen verschillende Vlaamse en Nederlandse organisaties en gaat optreden als coproducent. Hij is daar al mee gestart onder de noemer Grensverkeer, een samenwerking met Festival Cement en het Vlaamse deBuren. Dit programma ondersteunt Vlamingen die in Nederland hebben gestudeerd en Nederlanders die in Vlaanderen hebben gestudeerd. De eerste voorstelling binnen dit project is BOG van Lisa Verbelen, die momenteel in Nederland en Vlaanderen speelt.

De Brakke Grond werd in 1981 geopend met als doel de Vlaamse culturele identiteit te profileren in Nederland, Vlaams-Nederlandse culturele uitwisseling te bevorderen en Vlaamse artiesten een podium in Nederland te bieden. Tot 2002 was de Brakke Grond een deel van de Vlaamse overheid, maar sindsdien is de organisatie een Nederlandse stichting. De stichting krijgt bijna 1,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid.