Nu Het Houten Huis door de Raad voor Cultuur is aangewezen als het jeugdtheatergezelschap voor Groningen, ziet de toekomst voor Beumer en Drost er iets minder somber uit. Dit jeugdtheatergezelschap ontvangt momenteel vier ton aan subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Het gezelschap had drie ton aangevraagd maar kwam onder de zaaglijn terecht en zou vooralsnog vanaf 2013 niets ontvangen.

Nu Het Houten Huis naar Groningen vertrekt zal dit gezelschap zich na Prinsjesdag formeel met zijn aanvraag uit het Fonds terugtrekken. Het bedrag dat hiermee vrijkomt zal gebruikt worden om de aanvragen van Orkater en Likeminds te honoreren. Daarna blijft er nog ongeveer 70.000 euro over en dat bedrag zal naar Beumer en Drost gaan.

Met dit bedrag kan het gezelschap kijken naar de mogelijkheid om zijn bestaan te continueren. Het gezelschap is verhuisd naar Deventer en heeft toezegging gekregen van provincie en gemeente voor projectsubsidies en onderzoekt welke andere mogelijkheden er bestaan. Zakelijk leider Geraldine Verhoeven: ‘We zijn nog niet echt geworteld op onze nieuwe plek, daar zijn we nu hard mee bezig.’

Beumer en Drost kende al een zeer minimale basis. Het  gezelschap bestond aanvankelijk uit twee artistiek leiders (Loek Beumer en Peter Drost) en een zakelijk leider, maar nu Beumer met pensioen gaat bestaat het gezelschap nog maar uit twee medewerkers. Verhoeven: ‘We hoeven niemand te ontslaan en kunnen onszelf nog uitbetalen.’ Het komende jaar kan het gezelschap nog rondkomen en met het bedrag uit het Fonds kan er gekeken worden naar continuering na 2013. Het ontbreken van ruim twee ton aan subsidie houdt wel in dat het gezelschap kleinere en goedkopere producties zal moeten maken.

(Padvinders (2012), Beumer & Drost, foto: Saris & Den Engelsman)