Het kabinet trekt 40 miljoen euro uit om de vrije theaterproducenten te ondersteunen. Dat maakten ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (EZK) en Koolmees (SZW) gisteren bekend. De steun maakt onderdeel uit van een uitbreiding van het derde algemene steunpakket, dat op 28 augustus werd gepresenteerd. 

Minister De Jonge sprak gisteren de verwachting uit dat de huidige gedeeltelijke lockdown zeker tot in december gaat duren. In het het licht van deze, recente verscherpte, coronamaatregelen en daarmee de economische gevolgen, heeft het kabinet zijn derde steunpakket op verscheidene punten uitgebreid.

Belangenorganisatie Kunsten ’92 zette de belangrijkste aanpassingen met betrekking tot de culturele en creatieve sector op een rij:

  1. Er wordt een bedrag van 40 miljoen euro vrijgemaakt om de vrije theaterproducenten te ondersteunen. ‘Voor vrije theaterproducenten is immers ook sprake van ‘weggegooide’ producties (gemaakte kosten voor scenario’s, decors, acteursrepetities) die door de sluiting van theaters niet meer kunnen worden ingehaald’, schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De kosten die zij hebben gemaakt zullen deels worden gecompenseerd, waardoor zij opnieuw investeringen kunnen doen voor nieuwe en bestaande producties. Deze organisaties vielen grotendeels buiten de boot bij de eerdere steunpakketten.
  2. De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) staat in het vierde kwartaal open voor álle bedrijven, waardoor ook bedrijven met niet eerder toegelaten SBI-codes een beroep op deze regeling kunnen doen. Dat zijn dus niet alleen de bedrijven en organisaties uit direct getroffen sectoren zoals cultuur, horeca en recreatie, maar nu ook de toeleveranciers van deze bedrijven.
  3. Voor evenementenorganisatoren en toeleveranciers komt er ook een module om nadelige seizoeneffecten in de TVL te compenseren. Het betreft een extra schadecompensatie van 11 miljoen euro.
  4. Het kabinet speelt ook in op de extra kosten die gemeenten op het gebied van sport en cultuur moeten maken vanwege de nieuwe maatregelen. Daarnaast zien de gemeenten zich geconfronteerd met een vermindering van inkomsten, die naar verwachting verder zal oplopen dan de hier nu voor gereserveerde 100 miljoen euro. Die reservering wordt daarom opgehoogd tot 250 miljoen.

Naar schatting loopt de totale noodsteun tot 1 juli 2021 op tot circa € 1,5 miljard. Daarvan is meer dan de helft sectorspecifieke steun van de minister van OCW voor de culturele en creatieve sector. De Taskforce culturele en creatieve sector, de koepelorganisatie van verscheiedene belangenverenigingen, verwacht dat de schade voor hun sector tot 1 juli 2021 echter tussen € 4 miljard en € 4,5 miljard bedraagt. ‘Dat betekent dat de zorgen in de sector allerminst zijn weggenomen. In het bijzonder waar het gaat om individuele makers en zzp’ers (in verschillende disciplines zoals podiumkunsten en beeldende kunst), omdat de noodsteun velen van hen nog niet heeft bereikt en velen niet in aanmerking komen voor de Tozo. Voor werkenden in de sector is meer perspectief nodig, omdat 60% van deze werkenden freelancer is.’

Foto: Een goed mens van Hummelinck Stuurman Theaterbureau, Ben van Duin