Vandaag lanceerde kenniscentrum Cultuur+Ondernemen ‘De Governance Code Cultuur 2019‘. Het instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector werd aangepast aan een complexer stakeholdersveld. Minister Ingrid van Engelshoven ontving de code als eerste tijdens een conferentie in LantarenVenster in Rotterdam. 

De afgelopen maanden werkte Cultuur+Ondernemen, in samenwerking met de sector en Louis Houwen (hoogleraar private-public governance), aan een vernieuwde ‘Governance Code Cultuur’. De code werd voornamelijk aangepast op het groeiende aantal stakeholders waarmee veel culturele organisaties werken. Ze worden steeds vaker gemengd gefinancierd: publiek en privaat. ‘Dat vraagt van bestuurders en toezichthouders stuurmanskunst, aanpassingsvermogen, maar ook een sterk moreel kompas’, schrijft Jo Houben, directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen, in een interview op de website van zijn kenniscentrum.

De vernieuwde code legt nadruk op het ‘het realiseren van de maatschappelijke doelstelling’ en daarbij het respecteren van de artistieke integriteit en onafhankelijkheid door alle partijen. Verder is de nieuwe code explicieter over een goede rolverdeling tussen bestuur en toezicht en maakt het een onderscheid tussen gewenste belangenverstrengeling en ongewenste belangenverstrengeling. Houben: ‘We willen duidelijk maken dat niet elke vorm van belangenverstrengeling onwenselijk of fout is. Bestuurders en toezichthouders verkeren veelal in verschillende gremia. Daar doen ze ervaringen, kennis en informatie op.’

De code is gebaseerd op vrijwilligheid. Aan de hand van 8 principes willen de samenstellers houvast en aanbevelingen bieden.