De theatergezelschappen De Warme Winkel, Nieuwe Helden en ZEP krijgen vanaf 2017 een vierjarige subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), net als de dansinstellingen BackBone (Alida Dors), Cinedans en Dancing on the Edge. De toekenningen voor de periode 2017-2020 maakte het fonds vandaag bekend. Voor De Nieuw Amsterdam, Golden Palace, ITs en Maatschappij Discordia was er slecht nieuws.  Zij verdwijnen uit de regeling.

Het Amsterdamse fonds verdeelde in totaal 21,4 miljoen euro. Daarvoor hadden 219 instellingen een aanvraag ingediend. 130 daarvan zijn toegekend. Tweederde van die toekenningen zijn culturele organisaties die al deel uitmaakten van het Kunstenplan 2013-2016. Zij zien samen hun subsidiebedrag met 17% toenemen. Een derde bestaat uit ‘nieuwkomers’. 23 organisaties verliezen hun subsidie.

Nieuw in het Amsterdamse Kunstenplan (2017-2020) is dat een beperkt aantal ‘excellente’ instellingen een Amsterdamse Basisinfrastructuur vormt, de zogenaamde A-Bis die de gemeente rechtstreeks ondersteunt. Daarover bracht de Amsterdamse Kunstraad vorige maand al advies uit. Iedereen daarbuiten kan bij het AFK terecht. De adviescommissies baseerden zich bij hun werk op de beoordelingscriteria: artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, publieksbereik en belang voor de stad.

Theater
Nieuwkomers in de vierjarige subsidieregeling van Amsterdam zijn de gezelschappen De Warme Winkel, Jakop Ahlbom, Nieuwe Helden (Lucas de Man), Silbersee, Third Space (Lotte van den Berg) en ZEP en de organisatie De Tekstsmederij. De Nieuw Amsterdam, Golden Palace, ITs, Maatschappij Discordia, Flint, Theaterzaken Amsterdam, de PIT en de Uitmarkt verdwijnen uit de regeling. Ook de nieuwe aanvragen van Compagnie Karina Holla en de Diamantfabriek worden niet gehonoreerd. Het meeste geld gaat de komende vier jaar naar Theater Bellevue (€ 1.232.532), De Krakeling (€ 1.093.250), Orkater (€ 540.000) en De Kleine Komedie (€ 500.000).

Dans
In de sector dans is er de komende vier jaar subsidie voor de nieuwe aanvragers BackBone (Alida Dors), Cinedans en Dancing on the Edge. Het beschikbare dansbudget was ruim twee keer overvraagd. Don’t Hit Mama, Plan d en Stichting Tilt ontvingen een positieve beoordeling, maar er is volgens het fonds niet voldoende geld om hun aanvragen ook te honoreren. Dansmakers Amsterdam krijgt om die rede een deel van de aangevraagde subsidie. Een negatief advies en dus ook geen geld is er voor Het Internationaal Danstheater, Ongoing en Spin Off.

Foto BAM, kunst is geen kast van De Warme-Winkel: Sofie Knijff