De provincie Noord-Brabant gaat de komende vier jaar 39 culturele instellingen met een regionale functie ondersteunen. Onder de noemer BrabantStad stelde de provincie voor het eerst samen met de gemeenten, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, een gezamenlijke aanvraagprocedure op met een gezamenlijke beoordelingscommissie. 

Van de provincie mocht die commissie een budget van € 23,5 miljoen per jaar verdelen. Daarvoor kwamen 81 subsidieaanvragen binnen, waarvan er nu 39 gehonoreerd zijn.

Voor de zogenoemde A-categorie, aanvragers waarvan de provincie vermoedde dat ze kans maakten op een plek in de culturele basisinfrastrutuur van het rijk (BIS) (of die kans wilde verhogen), stelde de provincie 12.264.052 euro matchingsgeld beschikbaar. Hier werden alle 11 aanvragen gehonoreerd, met op het gebied van podiumkunsten onder meer Theaterfestival Boulevard, Theater Artemis, DansBrabant, De Stilte, Het Zuidelijk Toneel en Opera Zuid. Dat niet alle instellingen begin juni ook daadwerkelijk een plek in de BIS hebben gekregen (zoals Boulevard), heeft waarschijnlijk voor deze provinciale subsidie geen verdere gevolgen.

Voor de andere aanvragers, de zogenoemde B-categorie, trekt de provincie € 11.126.835 uit. Dat bedrag gaat onder meer naar theatergezelschappen Matzer, Schippers & Van Gucht en House of Nouws en dansgezelschappen LeineRoebana, Panama Pictures, The Ruggeds, EMOVES en Katja Heitmann. Ook festivals BRIK, Circolo en Cement krijgen straks structurele provinciale steun. Vloeistof en Tg Nomen kregen een negatief advies.

Zeker 20 instellingen vallen bij de provincie onder de zogenoemde zaaglijn. Zij kregen positief advies van de beoordelingscommissie, maar de provincie stelde niet genoeg geld beschikbaar om hun aanvragen ook te kunnen honoreren. In deze categorie vallen onder meer Podium Bloos, Corpo Maquina, 100Hands, Dyane Donck Company, Afslag Eindhoven, Theaterwerkplaats Tiuri en United Cowboys. Bloos bereidt inmiddels een bezwaar voor.

Ook bij de gemeenten werden de beschikbare bedragen voor een vierjarige subsidietraject na 2021 ruim overvraagd. In Breda was na toekenning van steun aan de eerste zeven instellingen het geld op. Op het gebied van podiumkunsten is er alleen geld voor De Stilte, Schippers&VanGucht, BRIK en LeineRoebana. Tilburg ondersteunt straks Katja Heitmann, House of Nouws, Festival Circolo, DansBrabant en Het Zuidelijk Toneel. Eindhoven kiest voor the Ruggeds, EMOVES, United Cowboys en Afslag Eindhoven. Den Bosch neemt in november een besluit over haar matchingsgelden.

Naast de vierjarige subsidies hebben de gemeenten nog andere subsidiestromen, zoals project- of tweejarige regelingen en afspraken in verband met de basisinfrastructuur (vaak de gebouwen (schouwburgen) die ook een huurrelatie hebben met de gemeente). Circolo krijgt van Tilburg geld uit de subsidieregeling Evenementen.

Begin mei besloot het nieuwe provinciebestuur, bestaande uit VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant, de subsidie voor cultuur flink af te gaan bouwen, richting het ‘nieuwe normaal van na 2023’. Maar het college heeft de subsidieadviezen van BrabantStad gewoon goedgekeurd en daarmee de gehonoreerde instellingen nog vier jaar lang verzekerd van subsidie. Marc Eijsink Smeets, bestuurslid van de Kunst van Brabant en directeur van Festival Circolo, vermoedt dat de bestuurders er pas later zijn achtergekomen dat snijden niet verstandig was, in verband met het mislopen van matchingsgelden van het Rijk en de reeds gemaakte afspraken met de gemeenten. ‘Maar de denkhouding blijft bedreigend’, zegt hij. ‘Een volgende ronde van vier jaar kan er heel anders gaan uitzien en er kunnen nog serieuze klappen vallen in andere regelingen, zoals impulsgelden en talentenhubs’.

Foto: LIGHT van LeineRoebana, Deen van Meer