De PvdA en VVD trekken 13,5 miljoen euro extra uit voor cultuur. Het Fonds Podiumkunsten krijgt 2,5 miljoen extra voor festivals (waarvan een half miljoen voor festivals met tegenvallende inkomsten vanwege het weer) en 1 miljoen voor de ondersteuning van jonge podiumkunstenaars die als cultureel ondernemer aan de slag gaan.

Dit presenteren de coalitiepartijen vandaag tijdens de behandeling van de Cultuurbegroting voor 2016 in de Tweede Kamer. Het extra budget komt van de begroting van Binnenlandse Zaken, waar het bedrag bestemd was voor het Gemeentefonds, geoormerkt voor beeldende kunst. De partijen willen 6,5 miljoen euro van het extra budget alsnog aan de gemeenten toekennen voor beeldende kunst, mits die zelf evenveel bijleggen. De overige 7 miljoen wordt besteed aan de ernstigste knelpunten op de cultuurbegroting.

De Nederlandse Reisopera en Opera Zuid krijgen gezamenlijk een half miljoen extra. Ook is 1 miljoen euro bestemd voor de beveiliging van culturele evenementen om ‘het vrije woord en de vrijheid van expressie’ te beschermen. 1 miljoen gaat naar de musea voor hun verzekeringspremies, een half miljoen naar postacademische kunstinstellingen (Rijksakademie, De Ateliers en Jan van Eyck) en een half miljoen naar topgezelschappen en toporkesten.

Monasch (PvdA) en Van Veen (VVD) reageren met het extra budget op de noodkreten die de sector de laatste weken liet horen. Met het aannemen van verschillende moties werd een deel van het cultuurbudget al op voorhand verdeeld, waardoor onder andere Fonds Podiumkunsten zijn budget aanzienlijk zag slinken. Zo werden Oerol, Festival Oude Muziek, de Nederlandse Dansdagen en Cinekid verzekerd van een plek in de basisinfrastructuur van 2017-2020, wat ten koste ging van het extra budget van 2,6 miljoen euro dat minister Bussemaker voor festivals had vrijgemaakt.

Nagekomen bericht op 30 november 2015 17:00 uur:
Tijdens het Wetgevingsoverleg over de cultuurbegroting 2016 van het ministerie van OCW dat op 30 november plaatsvond, ontraadde minister Bussemaker dit amendement van de PvdA en de VVD. Op 3 december stemt de Tweede Kamer hierover.

Foto: Jacques Monasch (PvdA)