De beoordeling van de subsidieaanvragen voor het komende kunstenplan lijkt vooralsnog geen vertraging op te lopen. Ondanks de coronamaatregelen, liggen zowel het Rijk, Rotterdam als Amsterdam op schema. De meeste commissies vergaderen nu online.

Zowel de Raad voor Cultuur, het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst als de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur verwachten vooralsnog geen vertraging bij hun subsidie-adviezen voor de meerjarige regelingen vanaf 2021. ‘Alle inspanningen zijn er op dit moment op gericht om de advisering tijdig af te ronden’, laat de Raad voor Cultuur weten die advies uitbrengt over de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Omdat fysiek bijeenkomen voor vergaderingen niet langer mogelijk is, bekijkt de Raad andere manieren om het adviesproces ‘alsnog tijdig en zorgvuldig doorgang te laten vinden’.

Het Fonds Podiumkunsten (FPK) stapte vorige week over op een volledig digitale werkomgeving. Alle adviseurs hebben toegang tot een digitale database en hun commissies vergaderen in ieder geval de komende drie weken via Google Meet. Er worden deze week afspraken gemaakt over een passende ‘vergaderdiscipline’.

Ook bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) loopt alles door. ‘Het was even schakelen, maar het gaat nog verrassend goed’, bevestigt directeur Annabelle Birnie. ‘Waar mensen bij elkaar kunnen komen, komen ze bij elkaar. En anderen sluiten aan via Skype. Als de richtlijnen strenger worden, loopt straks misschien alles online.’

Bij Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is de fase van de instellingsadviezen al voorbij en de zogenaamde ‘discipline-commissies’ zijn dus niet meer op een bepaalde fysieke locatie nodig. Momenteel maakt de ‘commissie Integraal’ afwegingen via video conference calls met een iets aangepaste agenda-indeling.

Het AFK verwacht pas problemen als er bepaalde combinaties van commissieleden met een essentieel specifieke expertise tegelijk ziek zouden worden. De RRKC wil na 6 april haar Raad fysiek bij elkaar laten komen. Als ze deze raadsvergaderingen te ver door moeten schuiven, zou de presentatie van haar advies op 3 juni alsnog in het gedrang kunnen komen. Ze zijn daar al over in gesprek met de gemeente.

Alle fondsen benadrukken het belang van snelle zekerheid voor de sector. Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten: ‘De huidige coronamaatregelen zijn zo enorm ontwrichtend, ook financieel. We zijn het aan de sector verplicht om alles in het werk te stellen om door te werken.’