In 2022 voorziet de culturele sector nog een inkomstenderving van ruim 1 miljard. Dat blijkt uit een nieuwe raming van adviesbureau Berenschot op verzoek van de Taskforce culturele en creative sector. Deze raming is gebaseerd op een uitvraag onder de betrokken branches naar de te verwachten publieksinkomsten ten opzichte van 2019. 

Voor 2022 wordt een derving voorzien van € 1.057 miljoen. De geraamde derving over het lopende eerste kwartaal van 2022 bedraagt € 586 miljoen. In het tweede kwartaal van 2022 wordt een groter herstel verwacht, maar nog steeds een derving van € 201 miljoen. In het tweede halfjaar van 2022 wordt ten slotte een derving van € 271 miljoen voorzien.

De bioscopen ervaren een snel herstel, de podiumkunsten verwachten in de tweede helft van dit jaar een behoorlijk herstel, voor de musea, die ook afhankelijk zijn van internationaal bezoek, zal het trager verlopen. In deze raming is geen rekening gehouden met gevolgen van de oorlog in Oekraïne of een nieuwe golf van corona aan het eind van het jaar.

Op 8 maart stuurde de Taskforce culturele en creatieve sector een brief aan de Kamer waarin de lolbykoepel stelt dat de coronacrisis nog niet voorbij is en dat verlenging van noodsteun noodzakelijk is. ‘De sector heeft tijd nodig om te herstellen. Ondermeer omdat producties in binnen- en buitenland niet per direct weer volledig op gang komen, en er nog steeds sprake is van geannuleerde en uitgestelde concerten en voorstellingen en van ontregelde seizoenverkoop. Publieksinkomsten blijven structureel achter omdat in veel deelsectoren van de cultuur het (internationale) publiek nog niet direct terugkeert.’