De vandaag gepresenteerde Miljoenennota meldt € 50 miljoen extra voor cultuur in 2019. Dat is conform het regeerakkoord van oktober 2017. De extra investering gaat onder meer naar talentontwikkeling, ondernemerschap, arbeidsmarkt en cultuurparticipatie. Voor het eerst sinds lange tijd noemde de koning cultuur ook prominent in de Troonrede.

‘De regering investeert ook in historisch besef en culturele diversiteit’, las de koning voor uit de Troonrede. ‘Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land. Er komt in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken.’

Op 10 oktober 2017 kondigde kabinet Rutte III al aan dat het extra bedragen voor cultuur zou uittrekken (op een totale Rijkscultuurbegroting van 778 miljoen in 2017): € 25 miljoen in 2018, € 50 miljoen in 2019, naar € 80 miljoen in 2020 en € 80 miljoen in 2021.

Voor de 50 miljoen extra in 2019 waren al voor de helft concrete afspraken gemaakt. Er zou geïnvesteerd worden in onder meer talentontwikkeling en de zogenaamde ‘B-lijsten’ van het Fonds Podiumkunsten. Vandaag op Prinsjesdag is ook de verdeling van de overige € 25 miljoen bekend gemaakt. Deze gaan onder meer naar fondsen voor talentontwikkeling en vernieuwing (€ 10 miljoen), naar ondernemerschap en arbeidsmarkt, waaronder continuering honorariumrichtlijnen en uitvoering van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector (€ 3,8 miljoen) en naar cultuurparticipatie (€ 2,85 miljoen). Er staat nog € 1,73 miljoen open. De besteding daarvan volgt met de Voorjaarsnota 2019

Belangenorganisatie Kunsten’92 noemt het ‘verheugend dat dit kabinet inzet op versterking van de culturele en creatieve sector en ook de arbeidsmarktpositie van zzp’ers en werkenden in de culturele sector wil verbeteren’. Wel vreest de organisatie nog steeds ‘dat de BTW-verhoging van 6% naar 9% een negatief effect zal hebben op het verdienvermogen van de sector en het bereik van kunst en cultuur.’ In het najaar van 2017 werd al een petitie gestart tegen de BTW-verhoging, die inmiddels 90.000 keer is ondertekend.

Lees hier de integrale tekst van de troonrede en de volledige Miljoenennota. Foto: still NOS.