Utrecht en Den Haag zijn afgevallen in de race om de Nederlandse kandidaat voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Leeuwarden, Maastricht en Eindhoven strijden nog om de titel, die in het najaar van 2013 wordt bekendgemaakt.

Aus Greidanus, artistiek directeur van Den Haag 2018, zei in een reactie: ‘Eigenlijk hebben we met ons bidbook bewezen dat Den Haag allang Culturele Hoofdstad is. Er zijn bruggen gebouwd en er zijn nieuwe verbindingen ontstaan in de samenleving.’ Een aantal plannen uit het bidbook Stad zonder muren, vrijplaats voor grenzeloos denken is al in gang gezet of wordt alsnog uitgevoerd. De ontwikkeling van het platform Den Haag Cultuur in Bedrijf, waarmee de stad een economische verbinding tussen haar culturele instellingen, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties wil leggen, zal worden voortgezet. Ook zal cultuuronderwijs een nieuwe impuls krijgen met de invoering van het Deltaplan Cultuureducatie in 2013.

Frits Lintmeijer, wethouder Cultuur in Utrecht, geeft aan niet veel tijd te hebben om te treuren, vanwege de voorbereidingen voor de Vrede van Utrecht volgend jaar. Cultuur zal een belangrijke pijler in de ontwikkeling van de stad blijven. Aan de promotie van Utrecht als Culturele Hoofdstad heeft de stad 1,2 miljoen euro uitgegeven. Ook had Utrecht een budget van 65 miljoen euro begroot voor de plannen rondom de titel. Onderzocht wordt nu welke plannen alsnog doorgang kunnen vinden.

(Op de foto: burgemeester Van Aartsen presenteert bidbook Den Haag als Culturele Hoofdstad)