Als gevolg van de afschaffing van de WWIK, de bezuinigingen op kunst en cultuur, de crisis en veranderingen in het belastingplan wordt de positie van zzp-ers steeds kwetsbaarder. De culturele sector bestaat echter voor een groot deel uit zelfstandigen. Om die reden organiseren vakbond FNV Kiem, belangenvereniging Kunsten ’92 en Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) zaterdag 1 december een debat met als titel Cultureel ondernemerschap in de knel?

De middag bestaat uit diverse sprekers, een forumdiscussie en de mogelijkheid om aanbevelingen aan de politiek te doen en zal worden geleid door Erik Akkermans, voorzitter van de Federatie Cultuur (het platform waarin alle grote werkgeversverenigingen in de cultuur zijn verenigd). Beeldend kunstenaar Rob Voerman zal spreken over de praktijk van de kunstenaar in 2013 en belastingadviseur Dick Molenaar over de belastingmaatregelen voor zzp-ers onder de huidige en vorige regering. Directeur van Cultuur-Ondernemen Jo Houben zal ingaan op de kansen en bedreigingen voor kunstenaars en zzp-ers in de creatieve sector.

Vervolgens gaan Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid D66), Jasper van Dijk (Tweede Kamerlid SP) en (o.v.) Frits Lintmeijer (wethouder gemeente Utrecht, GroenLinks) met elkaar in debat over hoe kunstenaarschap en zelfstandig ondernemerschap in de culturele sector tot bloei kunnen komen. Tot slot is er de mogelijkheid om aanbevelingen aan de aanwezige politici te doen.

Het debat vindt plaats op 1 december om 14.00u in Arti et Amicitiae op Rokin 112 in Amsterdam. Aanmelden kan via info@kunsten92.nl.

(Paradisodebat 2012, foto: Jack Aarts)