De overheid staat cultureel ondernemerschap in de weg, vindt de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK). Door de  ‘Regeling frictie- en transitiekosten’ is namelijk het Bestemmingsfonds van het ministerie van OCW bevroren, terwijl instellingen rekenden op dit fonds om hun begrotingen sluitend te krijgen. Branchevereniging NAPK overweegt juridische stappen.

In het Bestemmingsfonds van het ministerie komt een deel van de ‘winst’ van culturele instellingen terecht. Een deel van het surplus mogen de instellingen zelf besteden, een ander deel wordt opgeslagen in het fonds. Het fonds was een buffer: het geld kon in de toekomst weer worden geïnvesteerd in de culturele instellingen waarvan het afkomstig was. Een groot aantal instellingen rekende voor hun begroting van 2011–2012 op geld uit het Bestemmingsfonds. Dit gaven zij in 2010 al aan in hun plannen die door het ministerie werden goed gekeurd.

Nu het fonds is bevroren, lopen de begrotingstekorten bij de instellingen op tot honderdduizend euro, zo blijkt uit de jaarrekeningen die zij begin deze maand indienden bij OCW. Ook een aantal van de grote theatergezelschappen kampt met deze grote financiële tegenvaller, vertelt Iris Daalder, beleidsmedewerker van het NAPK. De overheid toont zich, met het bevriezen van het Bestemmingsfonds, een ‘onbetrouwbare partner’ en om ‘chaos in het veld’ te voorkomen, moet de bevriezing worden opgeheven. De regering heeft de spelregels tijdens het spel veranderd, en dat kan niet, meent het NAPK.

Vooralsnog heeft het vallen van het kabinet geen invloed op de Regeling, denkt Daalder. ‘Dit wordt nu niet opeens binnen een paar weken veranderd, verwachten wij.’ Het NAPK overweegt spoedig juridische stappen te nemen, omdat het gerechtelijk proces veel tijd in beslag neemt. De brancheorganisatie wil voorkomen in het gelijk te worden gesteld als het leed al is geleden. ‘Dat zou mosterd na de maaltijd zijn.’