Na vanaf dit jaar al te zijn getroffen door een bezuiniging van 200 miljoen euro, krijgt de cultuursector nu ook te maken met een forse daling aan bijdragen uit sponsoring en mecenaat.

Uit het tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland komt naar voren dat mede als gevolg van de financiële crisis bedrijven en particulieren hun bijdragen hebben teruggeschroefd van 454 miljoen euro in 2009 naar 287 miljoen euro in 2011, een daling van 55 procent. Van de in totaal 1,8 miljard euro die huishoudens schenken aan goede doelen komt slechts 26 miljoen euro terecht bij culturele instellingen, vergeleken met 2009 een daling van 7 miljoen euro. Van alle Nederlanders geeft 9 procent aan cultuur, gemiddeld 36 euro. De meeste giften gaan naar kerken en levensbeschouwelijke organisaties, gevolgd door sport en recreatie.

Een van de verklaringen voor de geringe belangstelling om podiumkunsten te sponsoren is de onzekerheid die rond nog te maken voorstellingen hangt. Het bedrijfsleven is er huiverig voor te worden geconfronteerd met grof taalgebruik of expliciete scènes. Bovendien is de looptijd van een enkele voorstelling tekort om een langtermijnbeleid mee te verbinden. Maar ook het sluiten van langer lopende sponsorovereenkomst met een instelling blijkt in de praktijk nauwelijks te verwezenlijken. Het sluiten van een overeenkomst lijkt iets makkelijker te liggen als het gaat om het verlenen van een naam aan zalen en gebouwen, zoals in Amsterdam het geval is met de Rabozaal van de Stadsschouwburg of het Rabotheater in Hengelo.