De Federatie Cultuur (FC) heeft Suzanne Leclaire-Noteborn benoemd tot nieuwe voorzitter. Ze volgt Erik Akkermans op, die ruim vier jaar de FC heeft geleid. 

FC is de koepel van brancheverenigingen in de Cultuursector. Tot de leden behoren onder meer de Koepel Opera, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

Leclaire (41) werkt als zelfstandig adviseur voor de cultuursector, overheid en het bedrijfsleven. Ze was eerder onder meer leidinggevende bij het Ministerie van OCW en directeur-bestuurder van het centrum voor de kunsten Pier K.

“Met Leclaire kiest de FC voor een verbinder die de krachten in het cultuurveld kan bundelen. De kunst- en cultuursector is in transitie en die eendracht is meer dan ooit nodig”, schrijft Yolande Melsert, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en vice- voorzitter van de FC, op de website van de federatie.