De Belastingdienst heeft vorig jaar geëist dat Joop van den Ende zich zou terugtrekken uit zijn stichting VandenEnde Foundation, na constatering dat het bestuur niet onafhankelijk genoeg zou zijn. Toen die vervolgens dreigde te stoppen met geld geven, nam de fiscus genoegen met een mildere oplossing: de komende maanden zullen er twee nieuwe, onafhankelijke bestuurders aan het bestuur worden toegevoegd.

Omdat de stichting sinds 2012 te boek staat als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om giften af te trekken van de belasting en gelden er een aantal andere belastingvoordelen. Maar omdat de stichting op dit moment wordt bestuurd door Van den Ende, zijn vrouw, zijn accountant en zijn advocaat, zou volgens de Belastingdienst niet worden voldaan aan het vereiste beschikkingsmachtcriterium: ‘Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. (…) Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden van de instelling een meerderheid van de zeggenschap mag hebben.’ (bron: algemene regelgeving ANBI)

Afgelopen zaterdag stelde radioprogramma Argos (VPRO) samen met De Groene Amsterdammer en onderzoeksplatform Investico de financiële situatie rondom VandenEnde Foundation aan de kaak. Zij betichten Van den Ende van belastingverstrengeling en stellen kritische kanttekeningen bij de schenkingen die de Van den Ende Foundation ‘aan het eigen netwerk’ deed, zoals Theater DeLaMar in Amsterdam, een belangrijk podium voor Stage Entertainment waar Van den Ende groot belang in heeft. Van den Ende noemt de uitzending van Argos in de Telegraaf ‘tendentieus, onvolledig en op diverse punten onjuist.’