Per 1 januari 2015 worden Joop van den Ende Theaterproducties en Albert Verlinde Entertainment samengevoegd. Stage Entertainment International neemt alle aandelen over van Albert Verlinde Entertainment. Albert Verlinde wordt per 1 maart 2015, als beide bedrijven organisatorisch op elkaar zijn afgestemd, algemeen directeur van het Nederlandse bedrijf, dat vanaf 1 januari officieel Stage Entertainment Nederland zal heten.

Het fuseren van beide bedrijven op de Nederlandse markt levert een bundeling van krachten en expertise op, met Joop van den Ende als eigenaar van het internationale theaterbedrijf en Albert Verlinde als het gezicht van de Nederlandse tak van Stage Entertainment. De huidige algemeen directeur van Albert Verlinde Entertainment, Jeroen Dona, gaat deel uitmaken van de Nederlandse directie en wordt Directeur Touring en Arena Producties. 

Joop van den Ende zegt competitie nooit uit de weg te zijn gegaan en het als een gezond ondernemersprincipe te zien. ‘Toch moet je als ondernemer altijd verder durven kijken, kansen blijven inschatten en bepalen wanneer samenwerking, fusie of overname gewenst kan zijn om de eigen onderneming verder te brengen.’

Het afgelopen jaar hebben de wegen van Van den Ende en Verlinde elkaar regelmatig gekruist, wat onder andere heeft geleid tot een vernieuwde opzet van de Musical Awards. 

Albert Verlinde: ‘Met mijn team heb ik de afgelopen jaren met heel veel energie en doorzettingsvermogen bereikt dat wij de grootste reizende musicalproducent in Nederland werden. Maar ik liep regelmatig ook tegen productionele en organisatorische grenzen aan. Met de overstap naar Stage Entertainment Nederland ontstaan interessante nieuwe creatieve mogelijkheden, grote kansen en ik krijg verantwoordelijkheden waar ik met veel plezier naar uitkijk.’

Tijdens de persconferentie werd tevens aangekondigd dat Tanja Dik, algemeen directeur van Joop van den Ende Theaterproducties, per 1 maart 2015 de overstap maakt naar het internationale bedrijf als International Venue Director. Zij wordt hiermee, direct onder de Raad van Bestuur, internationaal verantwoordelijk voor de eenentwintig opererende theaters in Europa en kantoren van Stage Entertainment in acht landen.

De lopende producties worden tot het eind van dit theaterseizoen voortgezet onder de huidige naam.

(Joop van den Ende, Albert Verlinde en Peter O’Keeffe, CEO Stage Entertainment International. Foto: Roy Beusker)