De Amsterdamse Kunstraad ontving voor de kunstenplanperiode 2013-2016 in totaal 195 aanvragen. Er is voor 106 miljoen euro ingediend; bijna een kwart meer dan de jaarlijkse 82,6 miljoen die de Kunstraad tot zijn beschikking heeft. Tijdens het beoordelingsproces zullen naar verwachting vijftien instellingen afvallen.

Van de 195 aanvragen zijn 33 van theatergezelschappen afkomstig, met een totaalbedrag van ruim 7,6 miljoen euro. Verder zijn er 17 dansaanvragen gedaan voor zo’n 9 miljoen euro. Cultuurhuis MC is de enige aanvrager die bij de Kunstraad opteert voor een uitstappremie, waarbij in één keer drie maal het jaarbedrag wordt uitbetaald. Voorwaarde is dat het gezelschap in de toekomst niet meer zal aanvragen.

De indieners zijn verdeeld over drie categorieën: functie op naam, functie niet op naam en vrije ruimte. In de functionele ruimte op naam strijden 17 instellingen om 55 á 56 miljoen euro. Terwijl volledige steun aan het Concertgebouworkest is beloofd, zullen de andere instanties gemiddeld zo’n twaalf procent moeten bezuinigingen. Binnen de functionele ruimte niet op naam is 12 tot 13 miljoen euro beschikbaar, voor 16 instellingen  Tot slot is in de vrije ruimte 14,6 miljoen euro te verdelen. Begin maart start de Amsterdamse Kunstraad met het vergaderen over de aanvragen.

Theateraanvragers
Toneelgroep Amsterdam opteert als stadsgezelschap in de functionele ruimte op naam, voor bijna 3,6 miljoen euro. Dit is het bedrag dat het gezelschap momenteel ook van Amsterdam ontvangt. De Toneelmakerij en Frascati dingen, als jeugdtheatergezelschap en productiehuis met een eigen podium, mee in de functionele ruimte niet op naam. De Toneelmakerij ontvangt op dit moment zo’n zes ton en vraagt aan voor ruim 1 miljoen euro. Ook Frascati heeft voor een hoger bedrag ingediend dan het nu ontvangt: ruim 2,2 miljoen tegenover de huidige 1,9 miljoen euro. In de vrij ruimte zijn dertig aanvragen ondergebracht voor meer dan 4,3 miljoen euro. Veertien instanties zijn nieuw: zij ontvangen op dit moment nog niets van Amsterdam. Orkater en de Mugmetdegoudentand zijn de grootste nieuwkomers.

Dansaanvragers
Het Nationale Ballet opteert voor de functionele ruimte op naam. Het balletgezelschap vraagt ruim 4,7 miljoen aan, hetzelfde bedrag als het momenteel ontvangt. Verder is ruimte voor één stadsgezelschap in de functionele ruimte. Dansgroep Amsterdam diende hiervoor een aanvraag in van zes ton en ICK voor bijna 8,5 ton, een fikse stijging ten opzichte van de huidige 200.000 euro. Dansmakers opteert als productiehuis met eigen podium, tevens in de functionele ruimte. In de vrije ruimte hebben 14 instellingen een totaalbedrag van 1,8 miljoen aangevraagd. Onder andere Dansgroep AYA is één van de nieuwkomers, met 180.000 euro.

Minder aanvragen dan verwacht
Door de bezuinigingen in de cultuursector verwachtte de Kunstraad een vloed aan aanvragen. Voor de periode 2009-2012 ontving de Kunstraad in totaal 259 aanvragen. Gebaseerd op dat aantal en met de bezuinigingen in aantocht, zette de Raad voor de nieuwe periode in op zo’n driehonderd aanvragende instanties. Dit blijken er nu ‘slechts’ 195 te zijn.

Beleidsmedewerker Pien Hartogs vindt het lastig om dit verschil te verklaren. Hoewel een aantal instellingen is samengesmolten, wegen deze fusies en allianties niet op tegen de terugloop. Hartogs vermoedt dat een aantal aanvragers er weinig vertrouwen in hadden dat hun aanvraag zou worden gehonoreerd. De voorspelde stroom schrok vermoedelijk af. Hartogs: ‘Een aantal mensen zal gedacht hebben: “Ik begin er maar niet aan”.’ Ook schijnen aanvragers het nieuwe online systeem, waarmee zij hun aanvraag in moesten dienen, lastig te vinden.