Dames en heren, geachte bezoekers van het Holland Festival. Wij zijn blij u bij een van de voorstellingen van Wunderbaum te mogen begroeten. De vier voorstellingen die wij tijdens dit festival presenteren, maakten wij – u weet dat wellicht – onder de noemer van een langjarige maatschappelijke context: The New Forest. Met The New Forest wierpen wij vier jaar lang een blik op wat ons omringt, de gemeenschap. Onderzochten wij de transities, de grote sociale, economische en politieke veranderingen die in onze huidige ‘samenleving-in-crisis’ gaande zijn. The New Forest zal echter eind 2016 worden afgesloten.

Maar wij zijn blij u een volgende langlopend project te mogen aankondigen. Een nieuwe intensieve studie-, seminar- en voorstellingenreeks, die zich in ieder geval op één vlak ingrijpend van The New Forest zal onderscheiden. Want was met The New Forest onze aandacht, als gezegd, vooral naar buiten gericht, met ons nieuwe onderzoek draaien we de blikrichting honderdtachtig graden om en concentreren we ons eerst en vooral op onszelf. Op onze binnenwereld, onze eigen gedragingen, ons eigen denken en de transities die daarin gaande zijn. Titel van deze nieuwe, zeer persoonlijke context: The New Fortress.

Met The New Fortress willen we het nabije onderzoeken, het banale zo men wil, het verborgene, het alledaagse. We willen u het directe, het geslotene, het bangelijke tonen in haar verhouding tot de grotere, meer zichtbare en publieke entiteiten. Het gezin bijvoorbeeld tegenover het (theater)gezelschap. Maar ook de gereserveerdheid tegenover de coöperatie, de behoudende reflex tegenover de vernieuwingsdrang, de zelfzucht tegenover de solidariteit, het huiselijke tegenover de politiek, het primaire tegenover de reflectie.

In het eerste deel van The New Fortress gaan we u, met een voor de theaterwereld vooralsnog ongekende openhartigheid, inzicht geven in onze intiemste afwegingen bij een van de moeilijkste beslissingen in de geschiedenis van Wunderbaum. Namelijk onze recente transitie van autonoom theatergezelschap naar onze aansluiting bij Theater Rotterdam. Waar de aanloop tot de oprichting van dit nieuwe theaterconsortium, zoals u weet, met de nodige geheimzinnigheid, pretentie en window-dressing gepaard ging, willen wij met The New Fortress die periode juist de inzichtelijkheid geven die zij verdient. Wij willen de ontstaansgeschiedenis van Theater Rotterdam vanuit een zeer particulier perspectief met nietsontziende monologues intérieur re-enacten.

Want juist in het op een persoonlijke manier inzicht geven in hoe het kleine binnen het grote functioneert, ligt, denken wij, een nieuw artistiek en politiek verbond met het publiek. In de oprechtheid waarmee je je immanente neoliberale tragedies durft te tonen. Denken dat je je autonomie bewaart door je autonomie in te leveren bijvoorbeeld, of veronderstellen dat je slimme politiek bedrijft als je je naar de politiek voegt.

Met chirurgische precisie het zelfbehoud achter dergelijke vergissingen zichtbaar maken, is een van de grootste uitdagingen van Wunderbaum op dit moment. Een werkelijk vernieuwend kunstenaarsstatement. De eerlijkheid te hebben de grootte van de gewilde betrokkenheid te verhouden tot het reëel gevoelde engagement. Ja, de spanwijdte van de inhoud van de projecten eindelijk eens te laten samenvallen met de spanwijdte van het eigen perspectief.

Dossiers

Theatermaker zomer 2016