Annotatie bij Het Scharnierpunt

Dit zijn de noten bij het artikel Het scharnierpunt – hoe het tijdperk Tomaat begon van Simon van den Berg dat verscheen in het Theaterjaarboek 2018/2019. De nummers verwijzen naar de noten in de tekst.

 1. De recensies over De Storm zijn te lezen op Delpher:
 2. Voorgaande paragrafen zijn geïnformeerd door en het citaat van Nijhoff overgenomen uit Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995 van Hans van Maanen (p. 86 en p. 126 e.v.)
 3. Zie het archief van het Holland Festival
 4. Veel informatie over Mickery is te vinden in Mickery Theater; an imperfect archeology van Mike Pearson uit 2011
 5. Meer over de geschiedenis van Theaterwetenschap in Amsterdam in: Theaterwetenschap aan de Amstel. Vijftig jaar onderzoek en onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam onder redactie van Sylvia Alting van Geusau, Peter Eversmann en Rob van der Zalm, 2014
 6. Zie onder meer de masterscriptie van Iduna Paalman: Spelen of niet spelen – Theater maken in een bezet land – De invloed van de Duitse bezetting van 1940 – 1945 op Nederlandse Kultuurkameracteurs uit 2015
  En de biografie van Han Bentz van den Berg uit het Biografisch Woordenboek van Nederland
 7. Loek Zonneveld over De Nederlandse Comedie in De slachtoffers van Actie Tomaat
 8. Ontleend aan Hans van Maanen
 9. Zie de serie gezelschapsbeschrijvingen die Paul Beugels in de Volkskrant schrijft voorafgaand aan seizoen 1965/1966:
 10. Veel meer over de bestel in het hoofdstuk over Aktie Tomaat in Een theatergeschiedenis der Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen onder redactie van Rob Erenstein en in Tomaat in Perspectief onder redactie van Dennis Meyer – die laatste digitaal ter beschikking gesteld door het Archiefcomitee van de Toekomst uit hun depot
 11. De Gijsbrecht-rel wordt uit de doeken gedaan in Trouw, 13/1/1967
 12. Hallo Medemens!; de geschiedenis van het Werkteater van Margot van Schayk, p.19
 13. Algemeen Handelsblad, 18/10/1969
 14. Het artikel in de Groene over het Toneelwitboek is opgenomen in Tomaat documentatie, documentair verslag van een actie (1979) van Ingrid Deddes – digitaal ter beschikking gesteld door het Archiefcomitee van de Toekomst uit hun depot
 15. De opsomming van acties is ontleend aan Frans Panholzer’s Amsterdamse Pamfletten Catalogus, met dank aan Tjebbe van Tijen
 16. Zeven Tomaten van Lien Heyting, in De Gids, nr 10/11, 1992
 17. Krantenverslaggeving over de tomaten is te vinden in Deddes. Daarin is niet opgenomen het voorpagina-artikel uit De Tijd
 18. In memoriam over Gerard van den Berg van Tjebbe van Tijen
 19. Pamfletten (De Storm steekt op; Verklaring tomatengooiers…; Aan de inwoners van Amsterdam; Het Engagement; De Aktie Tomaat is nodig; De Aktie Tomaat is weer paraat) zijn opgenomen in Deddes
 20. De 1 november discussie is terug te luisteren als podcast op Theaterkrant.nl
 21. Meer over de Fontana hommage door Van Tijen
 22. André Rutten over de discussie na de eerste Toller actie in De Tijd, 26/11/1969
 23. Meer over deze filmverstoring op Historiek.net
 24. Alle Toller-pamfletten (p.98 e.v.) staan in Deddes
 25. Brief van de NVT en reactie van actiegroep Tomaat in Deddes
 26. Margot van Schayk, p.28
 27. Het plan het driemanschap wordt uitgelegd in het Algemeen Handelsblad en in Het Parool