Schouwburg De Nieuwe Doelen in Gorinchem sluit op 1 juni 2015 de deuren. Het theater verkeert in grote financiële problemen vanwege een lager uitgevallen gemeentesubsidie. Gisteren besloot het college van burgemeester en wethouders het theater met 250 duizend euro extra te steunen, zodat de programmering van het lopende theaterseizoen nog kan worden voortgezet. 

Het personeel wordt met ingang van 1 juni ontslagen. De periode tot 1 juni gebruikt De Nieuwe Doelen om een sociaal plan voor zijn werknemers op te zetten. Sinds 2013 bezuinigt De Nieuwe Doelen al op personeel en inkoopkosten, maar met onvoldoende resultaat. Ook pogingen van Jack van Eijk, voorzitter van Stichting De Nieuwe Doelen, om bedrijven en organisaties aan het theater te binden liepen op niks uit, naar eigen zeggen omdat deze partijen de samenwerking niet aandurfden vanwege de wankele financiële positie.

Sinds twee jaar bouwt de gemeente Gorinchem de subsidie aan het theater volgens planning af. De bijdrage voor 2015, een subsidie van 364 duizend euro, viel echter een ton lager uit dan het theater verwachtte. Deze subsidiekorting valt onder nieuw beleid: de gemeente wil enkel nog subsidie verlenen aan activiteiten, niet langer aan instellingen, stelt ze in het cultuurplan Toekomstbeeld Cultuur Gorinchem 2013-2018. Hiermee wil de gemeente de toegankelijkheid van de podiumkunsten bevorderen. Vooralsnog is ze enkel bezig met het afbouwen van instellingssubsidie; er is nog geen activiteitensubsidie verstrekt.

Culturele instellingen moeten in de toekomst dus grotendeels zelf de onkosten van het gebouw financieren; de gemeente levert enkel een bijdrage als dit binnen de subsidieaanvraag past. Deze regeling geldt tevens voor de andere Gorinchemse theaters, Theater ’t Pand en Peeriscoop. Bovendien hebben deze zalen een te geringe capaciteit om de programmering van de De Nieuwe Doelen over te nemen.

De afgelopen dagen verzochten verschillende bespelers, onder wie Youp van ’t Hek, Brigitte Kaandorp en Guido Weijers, en bezoekers van De Nieuwe Doelen de gemeente via social media het theater te redden.

Foto: Schouwburg De Nieuwe Doelen