Stichting BPN

Theaterkrant.nl en Theatermaker worden uitgegeven onder verantwoordelijkheid van Stichting ter Bevordering van de Podiumkunst in Nederland (Stichting BPN).

Culturele ANBI: Stichting ter bevordering van de podiumkunst in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dankzij de Geefwet is het fiscaal aantrekkelijk om een schenking te doen. De Geefwet houdt in dat giften aan culturele ANBI’s met 25 procent mogen worden verhoogd tot een maximum aan schenkingen van vijfduizend euro per jaar. De voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen (particulieren en bedrijven) en zijn van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen. Neem bij interesse contact op met hoofdredacteur Simon van den Berg.