Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Studieleider

Gepubliceerd op: 22 december 2022

Contract: 32 uur
Vanaf: 1 april 2023
Plaats: Tilburg

Organisatie

Bij FHK vind je kwalitatief kunstonderwijs in een dynamische omgeving waarin verandering meer regel dan uitzondering is. Wij zijn een hogeschool die flexibel is en goed kan inspelen op de veranderingen om ons heen.

FHK biedt in een prachtig gebouw in hartje Tilburg plaats en ruimte aan alle kunstdisciplines, kunsteducatie en uitvoerend, bachelor en masteropleidingen. Leren in de praktijk en door onderzoek staat centraal binnen de opleidingen. Naast bachelor- en masteropleidingen zetten we ons in voor talentontwikkeling zowel voor, tijdens als ná de opleiding. Wij geloven in een (kunst)wereld zonder grenzen, we willen experimenteren door onderzoek, door samen te werken met een diversiteit aan partners. Toekomstige docenten en kunstenaars stimuleren elkaar om binnen en buiten FHK de wereld te onderzoeken en vorm te geven.

Bij FHK werk je in een internationale, interdisciplinaire omgeving waar kunststudenten zichtbaar worden en waar het bruist van energie.

Filmpje over FHK: https://youtu.be/cbH67QJMjlk
Filmpjes over de Academie voor Theater: https://www.youtube.com/watch?v=RFnUVjgZAK8
https://www.instagram.com/tv/CdVOhEuow1V/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Vacature

Voor de Fontys Hogeschool Kunsten zoeken we een inspirator en verbinder die samen met een collega verantwoordelijk wordt voor de studieleiding van de Academie voor Theater. Je bent in deze functie eindverantwoordelijk voor het onderwijs van de voltijd- en deeltijdopleiding en draagt zorg voor personeel, beleidsontwikkeling en teamontwikkeling. Samen met je collega-studieleider verdeel je de taken. Vanuit leiderschap borg je de kwaliteit van het onderwijs. Je wordt aangestuurd door de adjunct-directeur en werkt nauw samen met de studieleiders van het cluster kunsteducatie.

De Academie voor Theater werkt met talentgericht projectonderwijs. In de projecten werken de studenten met elkaar en samen met het werkveld en worden ze gecoacht door docenten. Ieder project wordt aangestuurd door een projectcoördinator. Daarnaast zijn de teamleden verantwoordelijk voor de coördinatie van onder andere het onderwijs, stages, studentenvoortgang, sociale veiligheid en inclusie. In deze rol hebben de coördinatoren verantwoordelijkheden en bijbehorende beslissingsbevoegdheid. De studieleiders faciliteren en begeleiden de medewerkers in het nemen van deze verantwoordelijkheid. In onze lerende organisatie staan speels leren, een onderzoekende houding en professionalisering centraal.

De studieleider die wij zoeken:
– Ontwikkelt beleid om het onderwijs te verbeteren en sluit daarbij aan bij beleidsuitgangspunten van het Kunstensectorplan, Fontys en Fontys Hogeschool voor de Kunsten;
– Kan evaluaties van projecten, de opleiding en andere feedback vertalen naar concrete acties om het onderwijs te verbeteren;
– Geeft mede leiding aan een team, heeft een visie op teamontwikkeling en kan deze visie tot uitvoering brengen, weet teamleden in hun kracht te zetten;
– Fungeert als sparringpartner voor de verschillende coördinatoren en helpt hen verantwoordelijk te worden voor het boeken van resultaten;
– Is gesprekspartner in diverse landelijke overlegstructuren en weet kennis uit deze gremia op een heldere manier te vertalen naar de context van Fontys Hogeschool voor de Kunsten en de Academie voor Theater;
– Geeft de ontwikkeling van clusterbreed interdisciplinair kunstvakonderwijs mede vorm en werkt aan het verder flexibiliseren van onderwijs, in lijn met het bestuursakkoord van de Vereniging Hogescholen;
– Verdiept zich, in samenwerking met diverse docenten in de leerlijnen educatie, maken, spelen, onderzoek en werkplekleren en concretiseert de artistieke onderzoekscultuur binnen het onderwijs;
– Is als lid van de toetscommissie verantwoordelijk voor de concretisering van de toetsvisie van de Academie voor Theater en diept deze verder uit.

Daarnaast is het wenselijk om naast de rol van studieleider ook voor een klein deel van de aanstelling zelf in het onderwijs werkzaam te zijn.

Wij zoeken

Als persoon ben je aantoonbaar goed in:
- Samenwerken en leidinggeven op een manier die vertrekt vanuit de talenten van anderen;
- Het samenwerken in een complexe organisatie;
- Het opbouwen en onderhouden van een netwerk in het hybride werkveld van de docerend theatermaker (kunsteducatie);
- Het ontwikkelen van authentieke en artistieke leeromgevingen;
- Het in samenspraak ontwikkelen van beleid;
- Leidinggeven aan een divers team en aan kunst educatieve projecten;
- Het planmatig en resultaatverantwoordelijk uitvoeren van beleid.

Een pre is:
- Een netwerk in het hybride werkveld van de docerend theatermaker (theatereducatie);
- Kennis en ervaring in het HBO (kunstvak)onderwijs;
- Een visie op toetsing;
- Kennis van en ervaring met innovatieve, talentgerichte onderwijsvormen en onderwijsvernieuwing (flexibilisering);
- Ervaring met interdisciplinair kunstvakonderwijs;
- Woonachtig in Brabant.

Eigenschappen:
- Resultaatverantwoordelijk;
- Groot organisatorisch vermogen;
- Goed in samenwerken;
- Analytisch;
- Flexibele geest;
- Kan op een speelse manier buiten de lijntjes denken;
- Communicatief vaardig / verbindend;
- Sensitief / oog voor het perspectief van anderen;
- Kritisch en reflectief;
- Kan zich inleven in de cultuur van de opleiding.

Qua opleiding en achtergrond:
Wij willen als opleiding onze visie op Theatereducatie graag verbreden en verdiepen en zijn daarom op zoek naar medewerkers die een aanvulling zijn op het bestaande (docenten)team. Bijvoorbeeld door hun (aanvullende) opleiding, hun leeftijd, gender en (cultureel diverse) achtergrond.

Verder zoeken we iemand met:
- Een masterdiploma;
- Kennis van en ervaring in het werkveld van theatereducatie, bij voorkeur in Brabant en landelijk en eventueel België;
- Kennis en ervaring met het ontwikkelen van authentieke leeromgevingen.

Wij bieden

- Contractvorm: jaarcontract met uitzicht op vaste aanstelling (0,8 fte waarvan 0,5 fte als studieleider en 0,3 fte als docent)
- Inschaling bij fulltime aanstelling: schaal 12 (min. 4715 – max. 6064)
- Startdatum: 1 april 2023
- Sluitingstermijn: 17 januari 2023
- Datum gesprekken: 1e ronde: 23 januari 2023 | 2e ronde: 7 februari 2023
- Extra informatie: Er vinden twee gesprekken plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Het eerste gesprek is met de co-studieleider, de onderwijscoördinator voltijd een docent.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt binnen Fontys een verplicht toetsmoment ingevoerd voor iedereen die binnen Fontys werkzaamheden gaat verrichten, in de vorm van een VOG.

Contactgegevens

Solliciteren kan via deze link.
Contactpersoon: Maarten Tas (lid kernteam | docent), +31 (0)6 24676782.

Overige Vacatures