Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia

Voorzitter en lid raad van toezicht

Gepubliceerd op: 23 maart 2020

Contract: bijeenkomsten ca. zesmaal per jaar
Vanaf: per 1 juli 2020
Plaats: Middelburg

Organisatie

Theaterproductiehuis Zeelandia maakt professionele theatervoorstellingen voor Zeeland. Drie daarvan vormen de basis van de programmering van het jaarlijkse Zeeland Nazomerfestival, waarvan het productiehuis de organisator is. Daarnaast maakt het in de periode buiten het festival voorstellingen die door Zeeland en inmiddels ook daar buiten reizen langs theaterzalen en dorpshuizen.

Zeelandia heeft een eigen ‘theaterproductiehuis’ - met een repetitiezaal, kantoren en logeerverblijf voor de acteurs - in een monumentaal pand in Middelburg.

Theaterproductiehuis Zeelandia is een stichting met directeur/bestuurder en raad van toezicht. Er zijn zes medewerkers in dienst. In aanloop op het Nazomerfestival zijn er zo’n honderd betaalde krachten aan het werk. Zij worden gesteund door een groeiende groep vrijwilligers uit heel Zeeland.
Theaterproductiehuis Zeelandia is één van de meest vooraanstaande kunstinstellingen in Zuidwest Nederland en wordt structureel gesteund door het Fonds Podiumkunsten, de Provincie Zeeland en de Gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland en Veere.

Vacature

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken van de stichting. De raad staat de directeur met adviezen terzijde en volgt de Governance Code Cultuur.
Leden van de raad worden benoemd voor een periode van vier jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming.
De raad komt circa zes maal per jaar bijeen. Daarnaast wordt de aanwezigheid verwacht bij premières en bij officiële momenten of op verzoek van de directeur ter begeleiding bij belangrijke overlegsituaties.
Er is een regeling voor onkostenvergoeding.

Wij zoeken

Zeelandia zoekt een voorzitter en een lid raad van toezicht.

Gevraagd wordt:
- affiniteit met de kunstensector in Zeeland
- discussie- en communicatievaardigheid
- gericht op samenwerken in een team
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid
- weten wat de rol van de toezichthouder inhoudt
- beschikken over een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
- kan voldoende tijd vrijmaken.

Specifiek voor deze zetels:
Voor het lid:
- financiële deskundigheid

Voor de voorzitter: Naast datgene wat specifiek vermeld staat in het reglement voor de raad van toezicht:
- heeft aantoonbare ervaring als toezichthouder, bij voorkeur in het publieke domein
- is een goede gesprek- en sparringpartner voor de directeur/bestuurder en de andere leden van de raad van toezicht
- beschikt over een relevant netwerk
- Weet bij een kleine organisatie inhoud te geven aan professioneel toezicht

Taken

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken van de stichting. De raad staat de directeur met adviezen terzijde en volgt de Governance Code Cultuur.

Contactgegevens

Stuur uiterlijk 3 april 2020 een brief met cv, waarin u uw belangstelling, achtergrond en motivatie aangeeft, aan:

Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia
T.a.v. Drs. J. de Waard, voorzitter
p/a Hoogstraat 18-20,
4331 KR Middelburg
of per e-mail naar info@theaterzeelandia.nl.

Voor meer informatie kunt u bellen met Jan de Waard, voorzitter, op T 06 53133 228
De statuten en het reglement raad van toezicht zijn te vinden op de website onder 'over ons' - 'productiehuis'.
Jaarverslag 2018 kunt u opvragen via dusty@theaterzeelandia.nl

Overige Vacatures