Theater de Omval

Directeur Theater de Omval

Gepubliceerd op: 11 maart 2020

Contract: 26
Vanaf: per 1 augustus 2020
Plaats: Diemen

Organisatie

Theater de Omval is een onderscheidend theater in Diemen en de omgeving van Amsterdam. Wij bestaan inmiddels bijna 25 jaar en zijn in die jaren uitgegroeid tot een culturele magneet. Met een breed, uitgebreid en kwalitatief hoog programma van theater, cabaret, jeugdvoorstellingen, film en muziek hebben wij een sterke positie. De afgelopen jaren stijgen de bezoekersaantallen. Vorig jaar bezochten bijna 17.000 bezoekers de verschillende voorstellingen. Ook artiesten zijn enthousiast en geven aan graag in de Omval te staan.

Theater de Omval speelt een centrale rol in het Diemense culturele leven. Wij verzorgen niet alleen een uitgebreid aanbod aan professionele theater- en filmvoorstellingen, maar bieden ook onderdak aan veel amateurgezelschappen en Diemense verenigingen. Daarnaast verhuren we goed geoutilleerde zalen, onderhouden we een aantrekkelijke horecagelegenheid en zorgen ervoor dat het gebouw in goede staat is. In totaal ontvangen we per jaar meer dan 60.000 bezoekers.
De plannen om het theatergebouw uit te breiden en de bibliotheek er te vestigen, zijn in een vergevorderd stadium. In die situatie ontstaan voor ons nog meer mogelijkheden om het culturele middelpunt van de omgeving te worden. Concreet leidt deze verbouwing, naast de inhuizing van de bibliotheek, tot een extra kleine zaal voor het theater.

Theater de Omval is een stichting met een bestuur bestaande uit 5 leden.
De directie legt verantwoording af aan het bestuur.

Vacature

De directie van De Omval bestaat op dit moment uit twee directeuren, die samen verantwoordelijk zijn voor het theater, het beheer van het gebouw en de horeca. Eén met de artistieke portefeuille, één met de zakelijke. Vanwege het vertrek van onze huidige directeur Annabertha Veninga zijn we op dit moment op zoek naar een nieuwe directeur voor de artistieke portefeuille. Omdat de andere directeur Michiel Hatenboer eind 2022 met pensioen gaat, zijn we van plan op dat moment naar een eenhoofdige directie te gaan. We werven met het oog op deze situatie een directeur, die tot eind 2022 de eerste 2 jaar in goede samenwerking een tweehoofdige directie vormt en daarna (bij goed functioneren) de stap zou kunnen zetten naar de eindverantwoordelijkheid. In die twee jaar is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hele organisatie, met ieder een eigen portefeuille van primaire verantwoordelijkheden. De medewerkers en vrijwilligers zijn daarbij zeer belangrijk om alle doelstellingen te realiseren.

Wij zoeken

We zijn op zoek naar een directeur met de artistieke portefeuille, die op termijn algemeen directeur zou kunnen worden. Brengt een breed profiel als het gaat over het theater en film. Kan een breed takenpakket uitvoeren: aansturing van theatermedewerkers (licht, techniek, begeleiding voorstellingen, presentatie, communicatie, baliemedewerkers, catering en horeca, deel administratie) en van vrijwilligers, organiseren programmering en verhuringen, inclusief de zakelijke afwikkeling (financiering, marketing, afsluiten contacten, zakelijke contracten artistieke veld), inhoudelijke contacten met de gemeente en het opstarten van projecten met verschillende partijen.
Nadrukkelijk ruimte voor groei, maar wel bewezen ervaring in het aansturen van een theater en de programmering. Heeft wezenlijke en aantoonbare interesse en ervaring in de bedrijfsvoering en zakelijke kant van een theater. Is gewend creatief te zijn in het binnen beperkte middelen neerzetten van een mooi programma. Kan een eigen stempel op de programmering drukken. Begrijpt de context van een klein theater. Heeft affiniteit met het beheer van het gebouw en de horeca. Vindt het leuk te investeren in de Diemense gemeenschap en haar verenigingen. Is verbindend en mens- en samenwerkingsgericht. Heeft bij voorkeur ervaring met HR-beleid. Wil resultaat neerzetten.

Selectiecriteria en competenties:
* Ervaring in cultuur, bij voorkeur een breed theater, inclusief zakelijke afwikkeling en verantwoording. Brengt een relevant netwerk.
* Heeft (ruime) ervaring in programmeren. In staat tot eigen programma te komen.
* Ervaring in aansturing van een (vergelijkbare) organisatie. Bij voorkeur ervaring met HR-beleid en met vrijwilligers.
* Brengt ervaring en wezenlijke interesse in de bedrijfsvoering, voelt zich hiervoor (mede)verantwoordelijk en legt de verbinding met de eigen werkzaamheden.
* Is in staat (te groeien naar) een eindverantwoordelijke positie te bekleden.
* Begrijpt de context van een klein theater. Is gewend creatief te zijn in het werken met beperkte middelen.
* Vindt het leuk te investeren in de Diemense gemeenschap en verenigingen.
* Verbindend, mens- en samenwerkingsgericht
* Flexibel, zowel in persoon als in stijl. Kan wisselen tussen strategie en operatie. Tussen ambitie en concrete resultaten. En tussen gezamenlijkheid en zelfstandigheid.

Taken

De belangrijkste opdracht voor de nieuwe directeur is, in gezamenlijkheid met het andere lid van de directie, de medewerkers, de vrijwilligers en het bestuur:
* Continueren van het brede en onderscheidende programma dat jaar op jaar op het podium staat, binnen het afgesproken beleidsplan, maar met een eigen draai en speciale aandacht voor de groei in film. Met (nog) meer versterking van de marketing van de organisatie als geheel;
* Vernieuwen van het programma door de samenwerking met de bibliotheek;
* Realiseren van een gezonde bedrijfsvoering, met een stabiele organisatie van mensen en middelen. Dit vereist ook het verder professionaliseren van het personeelsbeleid en vrijwilligersmanagement;
* Zich (persoonlijk) verbinden aan de groeiende Diemense gemeenschap en de maatschappelijke activiteiten.

Wij bieden

Beloning conform de CAO Nederlandse Podia, op dit moment schaal 8. Op termijn schaal 9.
In eerste instantie bij voorkeur in 26 uur, met een groei naar 32 tot 36 uur. In overleg bepalen we de aanstelling.

Contactgegevens

De huidige directeur met deze portefeuille vertrekt effectief in juni 2020. Zij zorgt wel voor het programma voor het nieuwe seizoen. De start van de nieuwe directeur is bij voorkeur per 1 augustus (in nader overleg te bepalen).

Gesprekken met kandidaten vinden plaats in de eerste helft van april.

Er is een selectiecommissie (bestaande uit het bestuur) en een adviescommissie (bestaande uit de directeur met de zakelijke portefeuille, 2 medewerkers en een vrijwilliger).

Belangstelling? Reageer dan door voor 5 april 2020 een brief met motivatie en CV te sturen aan bestuur@theaterdeomval.nl

Meer informatie? Neem contact op met Dirk van Zonderen (bestuurslid) op 06-34913253.

Overige Vacatures