Tryater

lid Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 21 mei 2021

Contract: Voldoende tijd beschikbaar maken
Vanaf: Per augustus 2021
Plaats: Leeuwarden

Organisatie

Tryater is hét meertalige theatergezelschap van Fryslân en maakt deel uit van de landelijke culturele basisinfrastructuur. Sinds de oprichting in 1965 maken we theater vanuit verbinding met onze omgeving. We spelen overal in Fryslân: op ijsbanen, in scholen en fabrieken. Vooral in het Fries, maar ook in het Nederlands en in andere talen. We produceren ruim 270 voorstellingen per jaar, voor zo’n 25.000 kinderen, jongeren en volwassenen. In onze producties tonen we de samenleving in al haar verscheidenheid. Met onze inclusieve aanpak verrassen we ons publiek en spreken we een diverse en brede doelgroep aan.

Vacature

Verantwoordelijkheden van de RvT
Tryater is een stichting en het bestuur is opgedragen aan twee directeur-bestuurders. De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van Tryater. De RvT treedt op als werkgever van de directeur-bestuurders en ziet erop toe dat het bestuur conform de doelstelling van Tryater handelt en presteert. De RvT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. Hiernaast komt de RvT vier à vijf keer per jaar bijeen volgens een vastgesteld vergaderschema.

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen en van de directie, kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. De RvT geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie.

Tryater zoekt een Raad van Toezicht-lid dat belast is met financiële zaken en een lid met expertise op het gebied van diversiteit en inclusie. Het is de bedoeling dat de nieuwe leden met ingang van het nieuwe theaterseizoen (augustus 2021) in functie treden.

Wij zoeken

Wie jij bent
Tryater staat midden in de maatschappij en daarom willen wij met ons cultureel aanbod van betekenis kunnen zijn voor iedereen. Als lid van de RvT draag je bij aan de realisatie van de inclusieve missie en doelen van Tryater.

De reden dat jij lid van de RvT wilt worden is om jouw betrokkenheid bij Fryslân en affiniteit met theater toe te kunnen passen. Jij weet met jouw relevante netwerk in Fryslân en kennis van de Friese taal en cultuur de visie van Tryater uit te dragen. Met jouw bestuurlijke ervaring ben jij in staat om als sparringpartner en klankbord voor de directie te fungeren en strategische uitgangspunten te beoordelen. Je kunt goed samenwerken en je hebt het vermogen om met een helicopterview op de hoofdlijnen toezicht te houden.

Taken

Wat je gaat doen
Tryater zoekt een Raad van Toezicht-lid dat belast is met financiële zaken en een lid met expertise op het gebied van diversiteit en inclusie.

Raad van Toezicht-lid financiële zaken
Als RvT-lid financiële zaken ben jij, door jouw ervaring met financieel beleid en kennis en inzicht in financiële processen, degene die de RvT adviseert over de jaarrekening, de begroting, financiële vastlegging e.d. Je werkt samen met de zakelijk directeur en de accountant en hebt een rol in het presenteren van de jaarrekening en het jaarplan aan de RvT.

Raad van Toezicht-lid diversiteit en inclusie
Als RvT-lid diversiteit en inclusie ben jij, door jouw ervaring met het maken en implementeren van D&I beleid en jouw netwerk op dat gebied, degene die de RvT hierover adviseert. Je werkt nauw samen met zowel de artistiek als zakelijk directeur bij het maken en implementeren van passend D&I beleid bij Tryater en binnen de RvT.

Voor alle Raad van Toezicht-leden is het van belang dat zij voldoende tijd beschikbaar kunnen maken om ook naast de reguliere vergaderingen de directie en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens dat men in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Tryater.

Bij Tryater werken we aan een meer diverse en inclusieve organisatiecultuur, waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Wij geloven in de kracht van diversiteit om tot nog betere resultaten te komen. We zien je talent als basis en diversiteit als kracht. We nodigen dan ook iedereen uit om te solliciteren.

Wij bieden

Bezoldiging
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Tryater is een onbezoldigde functie. Raad van Toezicht-leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Reiskosten worden vergoed.

Contactgegevens

Inlichtingen en sollicitatie
Wil je solliciteren, dan ontvangen we graag voor 14 juni 2021 12:00 per e-mail je motivatiebrief en je cv. Vermeld in het onderwerp: ‘sollicitatie Raad van Toezicht’. Voeg je brief en cv als pdf toe een geef duidelijk aan op welke van de twee functies je solliciteert. Je kunt de sollicitatie sturen naar ynfo@tryater.nl t.a.v. Fred Veenstra.

Vanwege de coronamaatregelen zijn we telefonisch beperkt bereikbaar. Indien je meer informatie over de functie wenst, kun je per mail contact opnemen met zakelijk directeur-bestuurder Valentijn Fit: v.fit@tryater.nl. Wanneer je je telefoonnummer vermeldt, word je door ons teruggebeld.

Overige Vacatures