Stichting Antiklimax

Lid Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 25 november 2021

Contract: n.v.t.
Vanaf: Op korte termijn
Plaats: Groningen

Organisatie

Antiklimax is een samenwerking van theatermakers David Westera en Koen van Seuren. Vanuit standplaats Groningen maakt Antiklimax energiek en meeslepend theater, dat humor niet schuwt en het publiek letterlijk en direct aanspreekt. We schrijven nieuwe teksten op basis van repertoire of groot werk uit voorbije tijden.
Onze doelgroep zijn mensen van 14 tot oneindig, maar we richten ons men name op twintigers.

Onze voorstellingen gaan over mensen die hunkeren naar een wereld die ze niet kunnen realiseren. Over een hopeloze mens, de mens die zijn plaats op het wereldtoneel niet (meer) kent. Die desondanks, elke keer opnieuw poogt een stille en kale wereld betekenisvol te maken. De worstelende mens is een belangrijk kernthema van ons werk. Antiklimax wil de mens troosten die zo hard probeert het goede te doen, de mens kalmeren die gek wordt van de hoge verwachtingen die hij van zichzelf heeft.

Vanaf 2022 zijn we makers binnen Station Noord, het samenwerkingsverband van de grote podiumkunstorganisaties in Norod-Nederland.

Vacature

De Raad van Toezicht toetst of het stichtingsbestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bovendien wordt getoetst of hierbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken.

Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht vallen onder meer:

– De zorg dragen voor een goed functionerend stichtingsbestuur (benoeming, beoordeling en ontslag).
– Het functioneren als adviseur en klankbord voor het stichtingsbestuur.
– Het houden van integraal toezicht op het beleid van het stichtingsbestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.
– Het goedkeuren van statutair vastgelegde strategische beslissingen.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuursuitgangspunten.

De Raad van Toezicht onderschrijft de governance code cultuur, de fair practice code en de code culturele diversiteit.

Wij zoeken

Een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht; iemand met ervaring in of hart voor de (podium)kunsten, die wil bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe makers. We streven binnen onze organisatie naar inclusie en diversiteit. Gezien onze standplaats Groningen is, geven we de voorkeur aan personen uit het noorden van Nederland.

N.B.: leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd.

Contactgegevens

Bij interesse kan er contact worden opgenomen per mail. U stuurt uw sollicitatie naar david@antiklimax.nl met in de onderwerpregel "Vacature Raad van Toezicht".

Overige Vacatures