Theater Sonnevanck

lid Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 7 februari 2019

Organisatie

Theater Sonnevanck is een landelijk opererend, professioneel jeugdtheatergezelschap behorend tot de culturele basisinfrastructuur (BIS) van Nederland. Sonnevanck maakt nieuw muziektheater, inhoudelijk solide en avontuurlijk in de vorm, voor iedereen vanaf 4 jaar. Sonnevanck speelt ruim 400 voorstellingen per jaar voor meer dan 35.000 kinderen, jongeren en volwassenen in kleine en middenzalen van de theaters, speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen van middelbare scholen in een tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer. Sonnevanck werkt structureel samen met artistieke partners in en buiten de eigen regio en heeft een eigen huis met theaterzaal in Enschede. Sonnevanck wil met actueel muziektheater bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot ruimdenkende volwassenen om zo het creatief en vernieuwend vermogen van de open samenleving te versterken.
Naast het maken van voorstellingen werkt Sonnevanck aan ambitieuze doelen op de gebieden van cultuureducatie en van talentontwikkeling van jonge makers, acteurs, schrijvers en componisten.
In de komende jaren wil Sonnevanck:
- de artistieke identiteit als muziektheater gezelschap bestendigen en versterken;
- de diversiteit van de mensen op het podium, in de zaal en in de organisatie vergroten;
- de rol als aanjager van cultuureducatie met kwaliteit op stedelijk-, regionaal- en landelijk niveau verder uitbouwen;
- de huidige samenwerkingen met artistieke partners versterken en verdiepen;
- invulling geven aan een actieve rol van het gezelschap in de cultuurregio Twente.

Vacature

Nieuw lid van de Raad van Toezicht
met als aandachtsgebied Artistieke Zaken

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat op dit moment uit vier onafhankelijke leden. De RvT houdt toezicht, is kritisch en adviseert gevraagd en ongevraagd de tweehoofdige directie/bestuurders (artistiek en zakelijk). Jaarlijks wordt vier tot vijf keer vergaderd. Leidraad voor de RvT is de Governance Code Cultuur. De leden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid met daarbinnen specifieke aandachtsgebieden. Momenteel zijn dat de portefeuilles voorzitter, financiën, cultuur algemeen/educatie en juridisch. De RvT waarborgt onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling.

Wij zoeken

- heeft een brede culturele achtergrond en interesse, in het bijzonder op het gebied van de podiumkunst;
- heeft kennis van het huidige aanbod en de inhoud van professionele theatervoorstellingen voor kinderen en jongeren;
- heeft kennis van en beschikt over een netwerk in de (jeugd)theaterwereld in Nederland;
- is in staat om met de directie de komende jaren te reflecteren op haar bepaling van de artistieke koers en programmering;
- kan vanuit de rol van RvT-lid verbindingen leggen of toegang verschaffen tot relevante netwerken in stad, regio en landelijk;
- is in staat tot zelfreflectie en heeft een positief kritische houding.

Taken

De RvT houdt toezicht, is kritisch en adviseert gevraagd en ongevraagd de tweehoofdige directie/bestuurders (artistiek en zakelijk).

Wij bieden

- Betrokkenheid bij een gedreven gezelschap dat toonaangevend is in het maken van theater voor kinderen en jongeren. Met de ambitie om de plek en betekenis midden in de samenleving te behouden en verder uit te bouwen.
- Een betrokken en samenwerkende RvT met een goede en open vergadersfeer.
- Uitnodigingen voor premières en alle voorstellingen in eigen huis.

Contactgegevens

Stuur uiterlijk 27 februari 2019 jouw motivatie met CV naar de voorzitter van de Raad van Toezicht Hajé Nordbeck, email: nordbeck@guensbergnordbeck.nl Meer informatie over de functie kan eveneens worden verkregen bij Hajé Nordbeck (telefoon 06 – 54260020).

Overige Vacatures

The Amsterdam Dungeon
Contract minimaal 10h p/week
Vanaf 1 april 2019
Plaats Amsterdam