Theater Sonnevanck

artistiek directeur

Gepubliceerd op: 7 februari 2019

Organisatie

Theater Sonnevanck is een landelijk opererend, professioneel jeugdtheatergezelschap behorend tot de culturele basisinfrastructuur (BIS) van Nederland. Sonnevanck maakt nieuw muziektheater, inhoudelijk solide en avontuurlijk in de vorm, voor iedereen vanaf 4 jaar. Sonnevanck speelt ruim 400 voorstellingen per jaar voor meer dan 35.000 kinderen, jongeren en volwassenen in kleine en middenzalen van de theaters, speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen van middelbare scholen in een tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer. Sonnevanck werkt structureel samen met artistieke partners in en buiten de eigen regio en heeft een eigen huis met theaterzaal in Enschede. Sonnevanck wil met actueel muziektheater bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot ruimdenkende volwassenen om zo het creatief en vernieuwend vermogen van de open samenleving te versterken.
Naast het maken van voorstellingen werkt Sonnevanck aan ambitieuze doelen op de gebieden van cultuureducatie en talentontwikkeling van jonge makers, acteurs, schrijvers en componisten.
In de komende jaren wil Sonnevanck:
- de artistieke identiteit als muziektheatergezelschap bestendigen en versterken;
- de culturele diversiteit van de mensen op het podium, in de zaal en in de organisatie vergroten;
- de rol als aanjager van cultuureducatie met kwaliteit op stedelijk-, regionaal- en landelijk niveau uitbouwen;
- de huidige samenwerkingen met artistieke partners versterken en verdiepen;
- invulling geven aan een actieve rol van het gezelschap in de cultuurregio Twente.

Vacature

In verband met het vertrek van de huidige artistiek directeur per 1 januari 2022 is Theater Sonnevanck met ingang van het najaar 2019 op zoek naar een nieuwe

Artistiek Directeur

In het najaar van 2019 zal de nieuwe artistiek directeur, met de huidige directie en het team van theater Sonnevanck, meeschrijven aan het beleidsplan voor de periode 2021-2024. In het jaar 2021 zal hij of zij in stappen het artistiek leiderschap overnemen.

Wij zoeken

- Je hebt academisch denkniveau en een goed strategisch inzicht.
- Je hebt ruime ervaring als regisseur van jeugdtheaterproducties.
- Je hebt een artistieke visie op jeugd(muziek)theater en kunt die goed formuleren.
- Je bent op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugd(muziek)theater en cultuureducatie.
- Je bent vertrouwd met de werking van een theatergezelschap.
- Je bent in staat om kritisch naar je eigen werk en dat van het gezelschap te kijken en te innoveren.
- Je beschikt over een aantoonbaar netwerk in de theaterwereld.
- Je bent inspirerend en motiverend en stuurt op verbinding tussen mensen onderling en de organisatie.
- Je beschikt over uitstekende communicatieve en relationele vaardigheden en koppelt passie aan professionalisme.
- Je bent politiek/bestuurlijk sensitief.
- Je bent flexibel in je werkuren.

Taken

Wij zijn op zoek naar een artistiek directeur die:
- het artistieke hart en het herkenbare gezicht van Sonnevanck is;
- het artistieke beleid maakt en verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan;
- initiatieven neemt en keuzes maakt t.a.v. thema’s, schrijvers, regisseurs, componisten, acteurs, musici, tournees en zalen;
- leiding geeft aan het artistieke personeel van het gezelschap;
- samen met de zakelijk directeur vanuit de bestaande visie nieuw beleid ontwikkelt en realiseert. Dit beleid leidt tot een hoog artistiek niveau, een goed bezoekersaantal en een gemotiveerd team van medewerkers (vast en variabel per project);
- zelf regisseert en talentvolle regisseurs de mogelijkheid biedt zich te ontplooien;
- een actieve rol op zich neemt in de ontwikkeling van het gezelschap op het gebied van cultuureducatie;
- een uitgebreid en intensief netwerk onderhoudt;
- het gezelschap vertegenwoordigt en promoot in landelijke, regionale en plaatselijke netwerken;
- samen met de zakelijk directeur eindverantwoordelijk is voor de totale gang van zaken bij Sonnevanck;
- verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

Wij bieden

- Een plek waar je je artistieke ambities kunt realiseren met een mooi en goedlopend gezelschap.
- Een flexibele en dynamische werkomgeving met veel ruimte voor ondernemerszin en initiatieven. Hierin is een wezenlijke rol weggelegd voor de artistiek directeur.
- Samenwerking met een bevlogen zakelijk directeur, een gemotiveerd klein kernteam en een grote wisselende groep van artistieke medewerkers.
- Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO Toneel. De inschaling is conform CAO artistiek directeur schaal X.

Contactgegevens

Stuur uiterlijk 27 februari 2019 jouw motivatie met CV naar de voorzitter van de Raad van Toezicht Hajé Nordbeck, email: nordbeck@guensbergnordbeck.nl Meer informatie over de functie kan eveneens worden verkregen bij Hajé Nordbeck (telefoon 06 54260020).

Overige Vacatures

The Amsterdam Dungeon
Contract minimaal 10h p/week
Vanaf 1 april 2019
Plaats Amsterdam