Theater RAST

Voorzitter van het bestuur

Gepubliceerd op: 22 januari 2021

Contract: Vijf vergaderingen per jaar
Vanaf: Op korte termijn
Plaats: Amsterdam

Organisatie

Theater RAST vertelt verhalen. Verhalen die verteld moeten worden omdat ze gaan over wat ons nu raakt, over de tragiek van, en het optimisme over de diverse samenleving, hier en over de grens. RAST heeft de kracht om een persoonlijk gezicht te geven aan conflicten en culturen die voor veel mensen ver van hun bed lijken.
Theater RAST staat met haar voeten in de veranderende samenleving. Vanuit het Turks-Nederlandse DNA reageren onze makers op theatrale wijze op wat er om ons heen gebeurt, zowel in Amsterdam. Jaarlijks maakt Theater RAST één of meer theaterproducties die uitkomen in Amsterdam en spelen op festivals en in theaters in de rest van Nederland. Met talentontwikkelingstrajecten wordt samengewerkt en ontwikkelingsruimte en begeleiding geboden aan nieuwe theatermakers. Theater RAST richt zich ook op internationale uitwisseling; met coproducties, tournees en workshops wordt er samengewerkt met verschillende theaterpartners in Europa en Turkije. Theater RAST zet zich daarnaast in voor de community, o.a. met activiteiten en theaterprojecten gericht op de veelkleurige wijken in Amsterdam-West.

Theater RAST is als huisgezelschap gehuisvest in Podium Mozaïek in Amsterdam-West. De organisatie bestaat uit een compact kernteam, dat naar aanleiding van producties en projecten aangevuld wordt met freelance kunst- en cultuurprofessionals. De artistieke leiding is in handen van oprichters Şaban Ol en Celil Toksöz, die zich beiden ook bezig houden met het regisseren van theatervoorstellingen. De zakelijke leiding is in handen van Hans Lebouille.

Vacature

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de financiën van stichting RAST en opereert als een bestuur op afstand. De voorbereiding, formulering, presentatie en uitvoering van het beleid en het beheer en de bewaking van de financiën is gedelegeerd aan de driekoppige leiding, die de directie van RAST vormt. De verantwoordelijkheden van het bestuur en de wijze waarop directie en bestuur van RAST samenwerken zijn, naast de statuten, vastgelegd in een bestuursreglement. Het bestuur werkt conform de Governance Code Cultuur. Het bestuur vergadert jaarlijks 4 à 5 keer in Amsterdam. Hiernaast wordt op prijs gesteld wanneer bestuursleden buiten vergaderingen om ook betrokkenheid tonen door het bezoeken van activiteiten en voorstellingen.

Wij zoeken

Wij zoeken voor het bestuur een voorzitter.

Taken

Bij de samenstelling van het bestuur van Theater RAST is het volgende van belang:
• Kennis van, ervaring en affiniteit met de aard, de cultuur en publieksgroepen van Stichting RAST.
• Diversiteit ten aanzien van geslacht, leeftijd, ervaring en (culturele) achtergrond van de individuele leden.
• Goede spreiding over de leden in de aanwezigheid van de verschillende specifieke kwaliteiten en achtergronden in ervaring en kennis.

De voorzitter
• heeft bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk op lokaal/regionaal en politiek niveau.
• heeft een stevige persoonlijkheid met reputatie in het culturele veld.
• is in staat om tijdig en adequaat het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting te controleren en te stimuleren.
• is in staat de directie bij te staan in de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
• kan de stichting extern representeren.
• is een effectief voorzitter van vergaderingen.

Wij bieden

Leden van het bestuur doen hun werk onbezoldigd. Sommige onkosten, zoals reiskosten, worden vergoed.
De zittingstermijn is 4 jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging voor 4 jaar.
Theater RAST onderschrijft en volgt de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.

Contactgegevens

Meer informatie over de organisatie is te vinden op rast.nl.
Vragen over de functie? Neem dan contact op met Laurens Runderkamp (voorzitter): 06 45418088 / laurens.runderkamp@gmail.com.
Bij interesse kun je een motivatiebrief en CV tot uiterlijk 14 februari 2021 sturen naar zakelijk@rast.nl.
Wij kijken uit naar je reactie!

Overige Vacatures