Frascati

Voorzitter Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 17 december 2021

Contract: nvt
Vanaf: maart 2022
Plaats: Amsterdam

Organisatie

Frascati is een toonaangevend theater en productiehuis in het hart van Amsterdam waar theater maken, vertonen en verbinden onlosmakelijk met elkaar zijn verweven. Frascati is een ontmoetingsplek voor liefhebbers, makers, denkers en vernieuwers en beschikt over vier zalen in de Nes waar jaarlijks meer dan 500 (inter)nationale voorstellingen te zien zijn. Ons productiehuis geeft alle ruimte aan jonge, getalenteerde makers in hun ontwikkeling tot zelfstandige podiumkunstenaars. Frascati-makers zijn niet onder één noemer te vangen; ze werken multidisciplinair, vaak internationaal, zoeken cross-overs, zijn volstrekt eigenzinnig en bevragen de wereld. Jaarlijks realiseren we als grootste productiehuis van Nederland circa dertig (co)producties.

We programmeren en maken toonaangevend en vernieuwend werk in het centrum, op locatie in de stad en in ons eigen Pop-up Theater van Deyssel in Amsterdam Nieuw-West. We koesteren onze eigen productiehuismakers en vaste gezelschappen, maar zetten ook graag de deuren wijd open voor nieuwe stemmen. Want meer dan ooit lijkt de wereld behoefte te hebben aan verbeelding en verbinding.

Vacature

RAAD VAN TOEZICHT
Frascati is een stichting en het dagelijks bestuur is opgedragen aan twee directeur-bestuurders, een met artistieke verantwoordelijkheid en de ander met zakelijk verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende en adviserende orgaan van Frascati. De RvT treedt op als werkgever van de directeur-bestuurders en ziet erop toe dat het bestuur conform de doelstelling van Frascati handelt. De RvT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. Hiernaast komt de RvT vier à vijf keer per jaar bijeen volgens een vastgesteld vergaderschema.

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van de directie, kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. De RvT geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Frascati is een onbezoldigde functie. Eventuele reiskosten worden vergoed. Leden van de RvT wordt de mogelijkheid geboden om regelmatig onze voorstellingen te bezoeken.

Wij zoeken

ALGEMENE PROFIELEISEN
Frascati staat midden in de maatschappij en ontwikkelt aanbod voor een zo divers mogelijk publiek.

Als toezichthouder:
- draag je bij aan de realisatie van de missie en doelen van Frascati,
- wil je jouw betrokkenheid bij en affiniteit met (podium)kunsten kunnen toe passen,
- weet je met jouw relevante netwerk, kennis en achtergrond de visie van Frascati uit te dragen,
- ben je met jouw bestuurlijke ervaring in staat om als sparringpartner voor de directie te fungeren en strategische uitgangspunten te beoordelen,
- kan je goed samenwerken en je hebt het vermogen om met een helicopterview op hoofdlijnen toezicht te houden.

Binnen de RvT zijn, naast de voorzitter, de volgende kernprofielen vertegenwoordigd: financiën; communicatie; podiumkunsten; maatschappelijk. Voor alle Raad van Toezicht-leden is het van belang dat zij voldoende tijd beschikbaar kunnen maken om ook naast de reguliere vergaderingen de directie en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens dat men in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Frascati.

PROFIELEISEN VOORZITTER
Frascati zoekt een voorzitter met ruime toezichthoudende ervaring en affiniteit voor het publieke domein. Het is een pre als de voorzitter een Amsterdams en landelijk netwerk meebrengt, het politiek bestuurlijke veld kent of als werkterrein heeft (gehad).

Contactgegevens

INFORMATIE EN REAGEREN
De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl. Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie vóór 30 januari 2022 mailen naar binoq atana, via info@binoq.nl o.v.v. ‘sollicitatie Voorzitter RvT Frascati’.

Overige Vacatures