Theater De Storm

Directeur/Programmeur

Gepubliceerd op: 19 april 2021

Contract: 1 fte
Vanaf: 1 oktober 2021
Plaats: Winterswijk

Organisatie

Theater De Storm is een maatschappelijk betrokken en vooruitstrevend theater in Oost-Achterhoek. Als gastvrije culturele onderneming organiseren wij jaarlijks ruim 300 activiteiten voor meer dan 68.000 bezoekers.

Vacature

Als directeur:
• heb je, of ontwikkel je, een binding met Winterswijk en de Oost-Achterhoek en met de cultuur in deze regio. Je bent bereid een actieve rol te vervullen in het culturele leven in Winterswijk en zichtbaar te zijn in de regio en bij zakelijke netwerken en belangrijke overheidsinstanties, waaronder de gemeentepolitiek.
• ken je de theaterbranche en weet je waar de uitdagingen liggen. Je werkt het concept toekomstvisie verder uit. Hierop gebaseerd ontwikkel je jaarplannen met concrete doelstellingen die leidend zijn voor de organisatie en de medewerkers.
• weet je de culturele wensen en behoeften van de inwoners van de Oost-Achterhoek goed te vertalen naar een aansprekende professionele pluriforme programmering en aanvullende (rand)activiteiten.
• geef je de Winterswijkse amateurverenigingen een prominente plek in de planning van het theater. Zij geven kleur aan het bloeiende verenigingsleven in Winterswijk.
• heb je oog voor het belang van educatie en het sociaal domein binnen het beleid.
• heb je een coachende en motiverende stijl van leidinggeven, passend bij de zelfstandigheid van het managementteam en de medewerkers en weet je op de juiste wijze te sturen.
• heb je relevante managementervaring (bij voorkeur) in de culturele sector. Je bent thuis in bedrijfsvoering en financiën en je weet een balans te vinden tussen artistieke, maatschappelijke en financiële afwegingen in de besluitvorming.
• zorg je als cultureel ondernemer voor een sluitende begroting en gaat samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en andere partijen aan.
• onderhoud je een goed contact met onze eigen netwerkgroep van founders en Stormgenoten. Zij zijn samen met onze vaste bezoekers de belangrijke ambassadeurs van ons theater. Samen met de Stormgenoten vergroot je onze netwerkgroep door het uitbouwen van en op zoek te gaan naar nieuwe warme contacten (acquisitie).
• heb je een open blik voor wat er in het land gebeurt op het gebied van podiumkunsten en cultuur in het algemeen en weet je de vertaalslag te maken naar de Oost-Achterhoekse situatie. Je bent daarin initiërend en ambitieus.
• zoek en ontwikkel je netwerken en samenwerkingsverbanden en maak je uit hoofde van de functie deel uit van diverse besturen: ben je lid van de brancheorganisaties Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouworganisaties (VSCD) en als onderdeel hiervan Stichting Oostelijke Schouwburgen (SOS).

Wij zoeken

De directeur:
• heeft een HBO+/academisch denk- en werkniveau;
• heeft relevante managementervaring bij voorkeur in culturele sector;
• heeft goed inzicht in en gevoel voor (politiek) bestuurlijke verhoudingen en processen en gevoel voor lokale en provinciale politiek en de ambtelijke organisatie;
• is in staat de organisatie adequaat te vertegenwoordigen in een breed netwerk van stakeholders;
• woont in de regio van Winterswijk of wil daar gaan wonen;
• is innovatief en creatief;
• is publieks- en omgevingsbewust en in staat daarmee de organisatie te inspireren en stimuleren;
• is in staat om zijn/haar visie helder te vertalen naar missie en doelstellingen van de organisatie;
• heeft sociale en bindende vaardigheden om op alle niveaus als teamspeler intern en extern mensen te enthousiasmeren, te inspireren en te overtuigen;
• is in staat met actuele kennis en ervaring te sturen op een effectieve inzet en verantwoord doelmatig beheer van de beschikbare middelen het maximale rendement te halen.

Taken

• verantwoordelijk voor beleid, strategie en algemene leiding;
• verantwoordelijk voor de organisatie en geeft in goed en gestructureerd overleg met het Bestuur invulling aan de opdracht;
• draagt zorg voor het realiseren van de overeengekomen prestaties m.b.t. de subsidiebeschikking met de Gemeente Winterswijk;
• verantwoordelijk voor de resultaten in te presenteren jaarstukken (begroting, jaarrekening, periodieke rapportages);
• verantwoordelijk voor de professionele programmering, rekening houdend met financiën, publiekswensen en prestatieafspraken;
• signaleert ontwikkelingen in de markt, vertaalt deze naar dienstverlening en gaat hiertoe eventueel samenwerkingsverbanden aan om te komen tot vernieuwing en verbreding van de activiteiten;
• verantwoordelijkheid voor goed en breed stakeholdermanagement, in het bijzonder de relatie en de samenwerking met de overheidsinstanties en de externe vertegenwoordiging van de organisatie;
• sturend in het ontwikkelen naar een proactieve, gastgerichte en ondernemende houding van de organisatie.

Wij bieden

Het betreft een fulltime functie. Het salaris is conform de landelijke richtlijn bezoldiging theaterdirecteuren van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia en afhankelijk van de kennis en ervaring. Voorts wordt de CAO Nederlandse podia gehanteerd.
Het Bestuur en Directie van Theater De Storm handelt volgens het Bestuur-model van de Governance Code Cultuur.

Een referentenonderzoek en een assessmenttest zal onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Contactgegevens

Voor inlichtingen over deze vacature kun je terecht bij de heer Eric Kouters, bestuurslid Stichting Cultureel Centrum Winterswijk (SCCW), telefoon (06) 30 22 76 85 of per mail eric.kouters@stratek.nl. Graag ontvangen wij je sollicitatie middels een motivatiebrief en curriculum vitae voor woensdag 12 mei 2021. Je kunt deze mailen naar de heer Johan de Boer, voorzitter SCCW: j.deboer@krov.nl.

Overige Vacatures

STIP theaterproducties
Contract het bestuur vergadert vier keer per jaar
Vanaf per direct
Plaats Amsterdam