TENT circustheater producties

Algemeen lid Raad van Toezicht (artistiek en communicatief profiel)

Gepubliceerd op: 5 oktober 2020

Contract: 5 maal per jaar
Vanaf: per 1 januari 2021
Plaats: Amsterdam

Organisatie

Het Amsterdamse TENT circustheater producties is hét huis voor hedendaags circus van Nederlandse bodem. Het collectief van TENT bestaat uit Cahit Metin, Hanneke Meijers, Rosa Boon (verantwoordelijk voor het artistiek en zakelijk reilen en zeilen) wisselend aangevuld met circusmakers.

Sinds de oprichting in 2010 zet TENT zich in voor de ontwikkeling van het hedendaagse circus in Nederland. Dit doen we door makers in verschillende fasen van hun ontwikkeling te ondersteunen. TENT is stevig geworteld in het Nederlandse culturele veld en heeft daarnaast een goed internationaal netwerk en het werk van de makers is het hele jaar door op uiteenlopende manieren zichtbaar.

Onze missie stelt dat TENT makers ondersteunt in verschillende stadia van hun artistieke ontwikkeling en het proces en ontmoetingen, tussen makers onderling en publiek, mogelijk maakt. Als onafhankelijk, stedelijk en landelijk opererende ontwikkelinstelling kunnen we makers met verschillende artistieke, culturele en geografische achtergronden een huis bieden. Hierbij werken we samen met een groot aantal partners uit het veld. Ook stimuleren we de verbinding met makers en kunstenaars uit andere disciplines.

Oorspronkelijk was het circus te vinden aan de randen van de samenleving. Het was het domein van nomadisch levende makers. De afgelopen eeuw is circus geëvolueerd tot een grenzeloze, hybride kunstvorm op de rand van verschillende kunstdisciplines. Door de wederzijdse beïnvloeding wordt circus meer en meer een complexe kunstvorm met diverse betekenislagen.

TENT ontvangt in de Kunstenplan periode 2021-2024 structurele financiele ondersteuning vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van enkele leden is de Raad van Toezicht van Stichting TENT circustheater producties op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, één met een artistiek profiel en één met een communicatie/development profiel.

Vacature

De leden van de Raad van Toezicht dragen zorg voor een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, passend bij de doelstellingen van de stichting. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. Er wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd, gender, ervaring en culturele en etnische achtergrond. De leden beschikken gezamenlijk over aantoonbare bestuurlijke ervaring en een bestuurlijk en politiek netwerk. Zij zijn bekend met de landelijke cultuursector en hebben kennis van artistiek-inhoudelijke zaken, zakelijk en financieel management, personeelsbeleid, juridische zaken, marketing en publiciteit. Naast het deelnemen aan de reguliere vergaderingen is elk lid van de raad in staat en bereid om de directie te adviseren.

Wij zoeken

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht
Als lid van de Raad van Toezicht:
• Heb je affiniteit met podiumkunsten;
• Bezit je over algemene bestuurlijke kwaliteiten, heb je bij voorkeur ervaring als bestuurder/toezichthouder bij een culturele en/of fondsenwervende organisatievier
• Ben je in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
• Kun je toezicht houden op hoofdlijnen en kun je de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
• Ben je in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet je door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden. Met andere woorden, je hebt een goed analytisch vermogen en je beschikt over een helikopterview;
• Breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur;
• Ben je op de hoogte van relevante ontwikkelingen, in het bijzonder op het terrein van stichtingen in de culturele sector.

Taken

Profiel Artistiek (aanvullend op algemeen profiel)
Als lid van de Raad van Toezicht met een artistiek profiel
• Heb je ruime ervaring met het artistiek beleid van (non-)profit organisaties;
• Heb je kennis en inzicht in artistieke processen en weet je de andere toezichthouders te adviseren over artistiek meerjarenbeleid;
• Breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over de artistieke zaken van de stichting;
• Zie je toe op het artistieke beleid, dat onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurders wordt opgesteld;
• Ben je op de hoogte van relevante artistieke ontwikkelingen in het bijzonder op het terrein van stichtingen in de culturele sector.

Profiel Communicatie/Development (aanvullend op algemeen profiel)
Als lid van de Raad van Toezicht met een communicatief/development profiel
• Heb je ruime ervaring met het communicatie/development beleid van (non-)profit organisaties;
• Heb je kennis en inzicht in communicatieprocessen en weet je de andere toezichthouders te adviseren over het meerjarige communicatie/development plan;
• Breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over de development, marketing en communicatie van de stichting;
• Zie je toe op het communicatie/development beleid, dat onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurders wordt opgesteld;
• Ben je op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebeid van communicatie/development en in het bijzonder op het terrein van stichtingen in de culturele sector.

Wij bieden

Leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd.

De zittingstermijn voor is vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige (en in uitzonderlijke gevallen twee keer) verlenging voor opnieuw vier jaar.

Tijdsinvestering: Drie à vier bestuursvergaderingen (avonden) per jaar in Amsterdam. Eén interne vergadering per jaar ter evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht. Incidenteel beschikbaar voor overleg. Representatie bij belangrijke momenten zoals premières en bezoeken aan stakeholders.

Wij hechten waarde aan een divers samengestelde Raad van Toezicht en nodigen vooral ook vrouwelijke kandidaten en mensen met een cultureel diverse achtergrond van harte uit om te solliciteren.

Contactgegevens

Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.tent.eu. Heb je vragen over de functies, neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Nico Schaafsma (nicoschaafsma@hotmail.com of 06-27149910).

Reageren kan tot 1 december 2020, per email: nicoschaafsma@hotmail.com. We ontvangen graag een (korte) motivatie en je CV. We kijken uit naar je reactie!

Overige Vacatures