STIP theaterproducties

bestuurslid

Gepubliceerd op: 12 mei 2021

Contract: het bestuur vergadert vier keer per jaar
Vanaf: per direct
Plaats: Amsterdam

Organisatie

STIP theaterproducties (STIP) is een theaterbureau, gevestigd in Amsterdam, dat is gespecialiseerd in de verkoop en productie van theatervoorstellingen voor jeugd en jongeren. De stichting STIP bestaat ruim 30 jaar, heeft de beste jeugdtheatergezelschappen van Nederland in haar portefeuille en produceert voorstellingen van jonge talentvolle (jeugd)theatermakers. De doelstelling van STIP is om landelijk jeugd- en jongerentheater van hoog niveau aan te bieden, aan een breed publiek. Het vaste team van STIP bestaat uit zes medewerkers, de administratie is extern ondergebracht. Daarnaast zijn er per seizoen ongeveer 40 acteurs, regisseurs, vormgevers, technici en andere medewerkers op projectbasis aan STIP verbonden. STIP is een cultureel ondernemer als impresariaat en wordt tevens structureel gesubsidieerd als talentontwikkelaar.

Vacature

Het bestuur van STIP heeft op dit moment vijf leden, komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. Het heeft een onbezoldigde toezichthoudende functie, maar wil daarnaast de directie vooral inspireren, ondersteunen en bevestigen. Het bestuur staat directie met raad en daad terzijde en houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid. Bestuursleden van STIP nemen voor vier jaar zitting in het bestuur, met mogelijke herbenoeming voor vier jaar. Het bestuur en de directie verhouden zich tot elkaar conform de Governance Code Cultuur.

Wegens het vertrek van één van de leden is het bestuur op zoek naar een nieuw lid met kennis van de theatersector, met name op het gebied van programmering en de daarbij horende zakelijke achtergrond. Stip werkt aan talentontwikkeling binnen het jeugdtheater en wil de relatie met jeugd en jongeren graag terugzien het bestuur. Daarom nodigt Stip met name jonge kandidaten uit om te reageren.

Wij zoeken

Procedure
Heeft u belangstelling voor deze functie, dan kunt u reageren door onderstaande vragen in maximaal 250 woorden per vraag te beantwoorden en voor 1 juni a.s. te sturen naar vacatures@stipproducties.nl o.v.v. vacature bestuur. Het is niet nodig om een motivatiebrief en CV mee te sturen. Op die manier beoordelen wij alle sollicitanten op dezelfde manier en zo objectief mogelijk.

1. Wat motiveert jou om te solliciteren voor een bestuursfunctie bij Stip theaterproducties?
2. Op welke manieren ben je betrokken bij de culturele sector en beschrijf een voorbeeld ter illustratie.
3. Wat zie je voor kansen voor het jeugdtheater en voor Stip theater producties in het bijzonder?
4. Hoe zie jij je rol als bestuurslid van Stip en wat zijn de onderwerpen waaraan je actief kunt bijdragen?

Graag ontvangen we naast de antwoorden je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij bieden

Het gaat om een onbezoldigde functie.

Contactgegevens

Als je inhoudelijk vragen hebt, dan kun je contact opnemen met Peter van der Hoop , directeur Stip producties peter@stipproducties.nl of Beer Boneschansker, voorzitter van het bestuur bboneschansker506@telfort.nl Voor meer informatie over STIP theaterproducties zie: www.stipproducties.nl De gesprekken staan onder voorbehoud gepland in de weken 23 en 24.

Overige Vacatures