Stichting Omroep Muziek / Podiumkunst.net

Domeincoördinator Muziek

Gepubliceerd op: 13 oktober 2021

Contract: 24 uur per week
Vanaf: op korte termijn
Plaats: Hilversum

Organisatie

De Stichting Omroep Muziek (SOM) is met circa 230 mensen het productiehuis voor levende muziek bij de publieke omroepen. De SOM heeft in het kader van de taakstelling Levende Muziek en op basis van afspraken met de NPO, NTR en AVROTROS, de opdracht voor de productie van drie grote symfonische series voor NPO Radio 4: de NTR ZaterdagMatinee, het AVROTROS Vrijdagconcert en het Zondagochtendconcert.

Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, onderdeel van de SOM, verzorgen de hoofdmoot van de concerten in de series. Met deze drie series en twee ensembles toont de SOM zich hoeder van vijf merkiconen van traditie én vernieuwing, mede dankzij een constructieve en intensieve samenwerking met NTR, AVROTROS en NPO Radio 4.

We produceren vanuit ons eigen gebouw, het rijksmonument Muziekcentrum van de Omroep, dat vaste en incidentele huurders kent en een aantal goed lopende concertseries programmeert. De SOM produceert voor de omroepseries jaarlijks tenminste 75 concerten. Daarnaast kunnen de ensembles hun producties ook elders uitspelen en als de planning voor de series dat toelaat, producties buiten verband van de omroepen realiseren.

Podiumkunst.net is de netwerkfunctie voor sectorcollecties in de podiumkunsten.
In de podiumkunstensector is er grote behoefte aan een netwerkfunctie die het mogelijk maakt om archieven en collecties van podiumkunstinstellingen en -gezelschappen duurzaam toegankelijk te maken en te houden voor professionals, onderzoekers, onderwijs en indirect voor het brede publiek. Door de schatkamers van de podiumkunsten te verbinden en open te stellen blijven de beelden, verhalen en klanken uit het verleden beschikbaar. Ook is het een inspiratiebron voor alles wat nog gecreëerd en gepresenteerd gaat worden door Nederlandse (podium)kunstenaars.

Podiumkunst.net is begin dit jaar gestart en draagt bij aan de deskundigheid van de muziek- en theatersector. Het legt de basis voor de infrastructuur om de gecreëerde materialen en collecties digitaal tot leven te brengen, te verbinden en nieuwe vormen van gebruik te faciliteren. Daarbij haakt Podiumkunst.net aan bij al bestaande initiatieven en digitale verbindingen van en voor erfgoed- en culturele instellingen.

Het kernteam van Podiumkunst.net bestaat uit: een netwerkcoördinator, coördinatoren voor de domeinen theater en muziek, en een programmamanager. Het kernteam wordt bijgestaan door een senior communicatieadviseur en een communicatiemedewerker en legt verantwoording af aan de directieraad van het consortium Podiumkunst.net. Beeld en Geluid is penvoerder namens de consortiumpartners. De domeincoördinatoren fungeren als direct aanspreekpunt voor de sector. Bij hen kunnen partijen terecht voor raad en daad op het gebied van digitalisering, maar ook voor collectie-inhoudelijke vraagstukken. De expertise binnen Podiumkunst.net wordt zo gedeeld met het netwerk.

Vacature

Als domeincoördinator muziek:

– Ondersteun je instellingen, gezelschappen, zzp’ers en andere betrokkenen in de muzieksector bij het beschikbaar maken van hun (digitaal) erfgoed; hierbij kan tevens gebruik gemaakt worden van het netwerk van de netwerkcoördinator, programmamanager, de adviesraad en de domeinraden.
– Inventariseer je de (on)mogelijkheden, behoeften en uitdagingen die mensen uit de muzieksector tegenkomen bij het digitaliseren van hun eigen werk en/of archieven.
Vertaal je deze wensen en uitdagingen naar ondersteuning vanuit Podiumkunst.net.
– Ben je toegankelijk voor instellingen, gezelschappen, zzp’ers en andere betrokkenen uit de muzieksector met betrekking tot digitalisering van hun archieven en collecties.
– Initieer je mogelijke pilotprojecten op het gebied van digitalisering en archivering van podiumkunsten erfgoed en het verbinden daarvan met andere archieven of collecties.
– Initieer je kennissessies & masterclasses over en met deelnemers uit het domein theater.
– Verstrek je inhoudelijke input aan het onderdeel Infrastructuur binnen Podiumkunst.net ten aanzien van de mogelijkheden tot verbinden van collecties (zoals op het gebied van metadatering als LOD en architectuur).

Wij zoeken

- Kennis van de muziekpraktijk en netwerk in de muzieksector.
- Kennis over digitaal erfgoed / nationale strategie / DERA.
- Praktische kennis van erfgoed / archiveren.
- Enthousiasmerend, nieuwsgierig en pragmatisch / probleemoplossend.
- Ervaring met de rol van projectleider en deze zelfstandig in kunnen vullen.

Taken

- Contacten onderhouden met instellingen, gezelschappen en ZZP’ers in de muzieksector.
- In samenwerking met de Domeincoördinator Theater inventariseren waar collecties en archieven liggen die van belang zijn voor Podiumkunst.net; gaat ook actief op zoek naar collecties buiten de reguliere muziekinstellingen.
- Inventariseren van wensen en problemen bij digitalisering van werk, collecties en archieven.
- Stimuleren (her)gebruik van collecties binnen Podiumkunst.net.
- Initiëren pilotprojecten binnen het Muziekdomein en cross-over projecten met het Theaterdomein.
- Onderzoeken van de mogelijkheden om archieven en collecties te kunnen verbinden.
- Het beoordelen van de aangeboden pilotprojecten volgens de leidraad prioritering die is vastgesteld door de kerngroep podiumkunst.net.
- Begeleiden van de Coördinator Projecten & Activiteiten bij de coördinatie van de pilotprojecten, evenementen en kennistrajecten binnen het domein muziek en de crossovers.
- Initiëren kennissessies en masterclasses met betrekking tot het digitaliseren van het culturele erfgoed en meer specifiek dat van muziek.
- Voeden van de programmamanager en netwerkcoördinator van Podiumkunst.net met informatie uit de sector (behoeftes en mogelijkheden).
- Afstemmen met de programmamanager en controller over de financiële waarborging van de pilotprojecten, evenementen en educatie-trajecten.
- Inhoudelijke requirements van muziek-instellingen en -organisaties ophalen en samen met een informatie-architect samensmeden tot een samenhangend geheel (infrastructuur).

Wij bieden

De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar / 24 uur per week (0,6 fte), bij consortiumpartner Stichting Omroep Muziek (SOM). Daarna wordt eventueel verlengd met een dienstverband bij SOM of één van onze andere consortiumpartners tot het einde van de looptijd van het project (2024).

De functie van Domeincoördinator is ingedeeld in salarisschaal L van onze eigen cao Stichting Omroep Muziek (minimaal € 3.286,85 en maximaal € 4.708,38 bruto per maand op basis van 40 uur, exclusief 8% vakantietoeslag en een vaste eindejaarsuitkering van € 1.120,00 bruto per jaar). Inschaling vindt plaats op basis van relevante werkervaring. Medewerkers bij de SOM hebben recht op 25 vakantiedagen, 24 ATV dagen en 3 vitaliteitsdagen bij een 40-urige werkweek.

Contactgegevens

Heb je belangstelling voor deze functie? Solliciteer dan uiterlijk woensdag 27 oktober 2021 door middel van een bondige motivatie en cv (in pdf), gericht aan Monique in het Veld (mihveld@beeldengeluid.nl), Programmamanager. Wil je meer weten over deze vacature, dan kun je haar een e-mail sturen.

En kijk vooral ook op www.podiumkunst.net, www.omroepmuziek.nl en www.netwerkdigitaalerfgoed.nl.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal live plaatsvinden in Hilversum, datum in nader overleg te bepalen.

Overige Vacatures