Stichting doubleA

penningmeester

Gepubliceerd op: 25 mei 2021

Contract: Het bestuur vergadert vier keer per jaar
Vanaf: op korte termijn
Plaats: Amsterdam

Organisatie

Stichting doubleA ontwikkelt producties van componist en filmmaker Michel van der Aa die veelal in samenwerking met (inter)nationale coproducenten (festivals en operahuizen) tot stand komen: o.a. De Nationale Opera, Holland Festival, The Armory New York, Opera Keulen, Bregenz Festival, Festival d’Aix- en-Provence, Helsinki Festival, Beijing Music Festival. Dit leidt tot baanbrekende muziektheaterproducties zoals de recente filmopera Upload en vernieuwende presentatievormen, zoals VR-opera-installatie Eight. Technologische, filosofische en ethische vraagstukken zijn een belangrijk bestanddeel van het werk.

Vacature

Stichting doubleA heeft een (inclusief de nieuwe penningmeester) vijfkoppig bestuur. De penningmeester is binnen het bestuur belast met de portefeuille financiën en in die hoedanigheid het eerste aanspreekpunt voor de andere bestuursleden, directie en partners van doubleA. De directie bestaat uit artistiek leider Michel van der Aa en een zakelijk leider. Per project wordt een artistiek en productioneel team samengesteld. De administratie is uitbesteed aan een administratiekantoor.

Wij zoeken

DoubleA zoekt een betrokken en ervaren penningmeester.

De kandidaat die wij op het oog hebben
- krijgt een controlerende en adviserende rol in nauwe samenwerking met de zakelijk leider;
- is bekend met administratieve processen, begrotingen en jaarrekeningen;
- is bekend met publieke en private fondsen in de culturele sector;
- heeft ervaring met instellingen die in continuïteit op projectbasis werken;
- heeft ervaring in een toezichthoudende rol en onderschrijft de Governance Code Cultuur;
- is communicatief en flexibel;
- heeft affiniteit met het werk van doubleA/componist en filmmaker Michel van der Aa.
Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een bi-culturele achtergrond.

Wij bieden

Het gaat om een onbezoldigde functie.

Contactgegevens


Het adres van de stichting doubleA is:
Jan Olphert Vaillantlaan 45
1086 XZ Amsterdam

Wij verzoeken u uw reactie en cv per e-mail te sturen naar zakelijk leider Rosita Wouda, fd@doubleA.net voor 1 juli 2021.

Overige Vacatures