Stichting CelloWercken Zutphen

Programma Manager

Gepubliceerd op: 3 september 2021

Contract: gemiddeld 12 uur
Vanaf: 01-01-2022
Plaats: Zutphen

Organisatie

Stichting CelloWercken Zutphen www.cellowerckenzutphen.nl/ exploiteert de Cello Academie
Zutphen en het tweejaarlijkse Internationale Cello Festival Zutphen (in oneven jaren). De
Academie is een regulier jaarprogramma aan het ontwikkelen op (post)hbo niveau, voor
verdieping naast de regulier opleidingstrajecten. Het festival heeft net de 11e editie succesvol
afgesloten.
Academie en Festival staan onder artistieke leiding van cellist Jeroen den Herder. Cultureel
ontmoetingscentrum Dat Bolwerck fungeert als thuisbasis van beide activiteiten. In het
streven naar verdere professionalisering zoekt het bestuur van de stichting een Programma
Manager voor gemiddeld één a twee dagen per week.

Vacature

De Programma Manager is leidend in de organisatie en, samen met de artistiek leider, verantwoordelijk voor de implementatie van het beleidsplan van CelloWercken Zutphen. De Programma Manager is tevens verantwoordelijk voor de realisatie en communicatie van alle activiteiten binnen de kaders van het vastgestelde beleidsplan. De Programma Manager is, samen met de artistiek leider, de intermediair naar het bestuur.

Wij zoeken

CelloWercken Zutphen zoekt een enthousiaste, proactieve en gemotiveerde Programma Manager.

Competenties
 HBO opleidingsniveau, bij voorkeur bedrijfskundige en financiële achtergrond;
 Minimaal 5 jaar ervaring met financieel - , personeel - en administratief
management;
 Ervaring met fondsenwerving, het maken van financiële rapportages en het managen van budgetten;
 Ervaring met relevante administratieve computerprogramma’s en IT management;
 Netwerk/kennis van de conservatoriumwereld en de wereld van het klassieke muziekfestival;
 Goede communicatieve eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk;
 Sterke planningsvaardigheden en organisatorische kwaliteiten;
 Kan goed functioneren in een klein team;
 Analytisch, proactief, gemotiveerd en efficiënt;
 Flexibel en kan onder stress werken;
 Bereid om op onregelmatige werktijden te werken.

Taken

De Programma Manager is verantwoordelijk voor:

• Financiële en salaris administratie en aansturen van betalingen aan boekhouder;
• Voorbereiden en monitoren budget, rapportages en jaarrekening;
• Realiseren van het jaarplan van de Cello Academie, de overige programmering en het tweejaarlijkse Internationaal Cellofestival Zutphen (in oneven jaren), in samenwerking met de artistiek leider;
• Communicatie met accountant, subsidie gevers, Kamer van Koophandel, penningmeester en in samenwerking met boekhouder met belastingen;
• Uitwerken jaarplanning, samen met de artistiek leider;
• Contracten medewerkers, overeenkomsten voor samenwerkingsverbanden en verzekeringen;
• Aansturing subsidie - en sponsor aanvragen en fondsenwerving;
• Interne en externe evaluaties van activiteiten, in samenwerking met de artistiek leider;
• Aansturen uitvoeringsteam, waaronder productie leider, marketing/communicatie coördinator en andere medewerkers, werving en coördinatie stagiaires en vrijwilligers;
• Runnen van de dagelijkse activiteiten zoals administratie, archiveren, interne en externe communicatie, huisvesting, database, technische zaken, computers, vergaderruimtes;
• Systematiek kaartverkoop en sales omzet;
• Beheer web en sociale media accounts;
• Communicatie met de penningmeester en rapporteren naar bestuur.

Wij bieden

De aanstelling van de Programma Manager CelloWercken Zutphen is een aanstelling op contractbasis. Honorering is gebaseerd op gemiddeld 12 uur per week, in eerste instantie voor één jaar (januari-december 2022). Wanneer de samenwerking wederzijds bevalt, dan kan de aanstelling worden verlengd, telkens met een jaar.


Contactgegevens

Sollicitaties, bestaande uit een motivatie brief, een CV en twee referenties kunnen tot
Uiterlijk 1 oktober 2021 worden ingediend bij Ian Muller ianmuller62@gmail.com.
Voor meer informatie mailen naar carla@carladelfos.com

Overige Vacatures