Provincie Noord-Brabant

Commissielid Provinciale Adviescommissie Amateurkunst

Gepubliceerd op: 19 september 2019

Contract: 10 tot 15 dagdelen per jaar
Vanaf: nog nader te bepalen
Plaats: 's-Hertogenbosch

Organisatie

De provincie Noord-Brabant draagt kunst en cultuur een warm hart toe. Het is waardevol van zichzelf en versterkt het leef- en vestigingsklimaat van Brabant. De amateurkunst in Brabant – een uniek netwerk van instellingen, verenigingen en ‘çlubkes’ - neemt een belangrijke plaats in binnen ons cultuurbeleid. Want wat mooi en goed is, willen we behouden en versterken. Om daarin als provincie de goede keuzes te maken, maken we gebruik van de kennis en kunde van de Adviescommissie amateurkunst.

Vacature

Commissielid Provinciale Adviescommissie Amateurkunst

Wij zoeken

Momenteel bestaat de Adviescommissie amateurkunst uit zeven leden en een ambtelijk secretaris. Vanwege het bereiken van het einde van de zittingstermijn van een drietal leden zoekt de provincie Noord-Brabant per direct voor een periode van minimaal 2 jaar:

Drie Commissieleden Provinciale Adviescommissie Amateurkunst

We zijn op zoek naar commissieleden met:
1. Affiniteit met kunst en cultuur
2. Een visie op de rol van (amateur)kunst en cultuur in Brabant
3. Oog voor de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur
4. Ruime ervaring met amateurkunst

We zijn bij voorkeur op zoek naar commissieleden die kennis hebben op het terrein van één van onderstaande disciplines:
1) dans
2) theater
3) urban

Taken

a. Gedeputeerde Staten adviseren over subsidieaanvragen op het gebied van amateurkunsten;
b. Adviseren over de voortgang van de activiteiten waarvoor door de provincie subsidie is verstrekt door het bezoeken van activiteiten, voorstellingen en voeren van voortgangsgesprekken en/of visitatiebezoeken;
c. Gevraagd en ongevraagd adviseren over het amateurkunstenbeleid van de provincie.

Het tijdsbeslag voor een lid van de Adviescommissie amateurkunsten is 10 tot 15 dagdelen per jaar.

Wij bieden

1. een omgeving waarin jouw kennis en ervaring in de volle breedte tot hun recht komen;
2. toegang tot een netwerk waarin kennis en ervaring op het gebied van kunst en cultuur worden gedeeld;
3. een positie waarin je actief kunt meedenken over het provinciaal cultuurbeleid in het algemeen en amateurkunstenbeleid in het bijzonder.

De vergoeding voor deze functie bestaat uit:
• vacatiegeld van € 115,84 per dagdeel voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen, het voeren van voortgangsgesprekken en/of visitatiebezoeken en het bezoeken van activiteiten.
• marktconforme reiskostenvergoeding.

Contactgegevens

Geïnteresseerd?
Mail dan vóór 13 oktober 2019 een korte motivatie en cv naar ambtelijk secretaris Diana Reesink (hreesink@brabant.nl). De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 21, 22 en 23 oktober a.s.
Voor meer informatie over de vacature en de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met Diana Reesink via 06-18303190.

Overige Vacatures

Internationaal Theater Amsterdam
Contract 40 uur
Vanaf op korte termijn
Plaats Amsterdam