Theater DEGASTEN

Producent

Gepubliceerd op: 4 november 2021

Contract: 32 uur per week
Vanaf: 1 januari 2022
Plaats: Amsterdam

Organisatie

DEGASTEN is geboren, getogen en volwassen geworden in Amsterdam. We maken grote en kleine voorstellingen waarmee we touren langs theaters, festivals en scholen door het hele land. Voor DEGASTEN is het wat, waarom en het hoe bij elke activiteit even belangrijk. Al onze voorstellingen komen voort uit ons eigen talentontwikkelingstraject en hebben een eigenzinnige artistieke signatuur.

Meerstemmigheid, emancipatie, (actuele) thema’s door de jongeren zelf aangedragen, authentieke ontmoetingen, co-creatie en artistiek onderzoek zijn voor ons de kernwaardes van het maakproces.

We maken theater met jongeren tussen de 12 en 27 jaar met achtergronden die zo veel mogelijk van elkaar verschillen. Sommige hebben al eerder op de planken gestaan en voor andere is het de eerste keer. In onze voorstellingen spelen zowel amateurs als professionals. Met een zo divers mogelijk team aan spelers en makers produceren we betekenisvolle en urgente voorstellingen met daarin altijd de stem van de spelers als het uitgangspunt.

Vacature

DEGASTEN zoekt een producent voor 32 uur per week om het hart van onze organisatie nog harder te doen kloppen. Je bent degene die altijd het overzicht heeft van al onze activiteiten, precies weet wat, waar, wanneer, hoe en met wie. Want dat kenmerkt DEGASTEN, we doen veel, met veel samenwerkende partijen en met heel veel getalenteerde jongeren.

Je rol als producent voor DEGASTEN in het kort:
Als producent coördineer je alle activiteiten van DEGASTEN zowel van educatie, de (talentontwikkeling)studio’s als de tourende theaterproducties. Je bent verantwoordelijk voor de planning, de uitvoering en het budgetbeheer van deze activiteiten. Minstens zo belangrijk is de communicatie en afstemming tussen de verschillende partijen die bij de producties betrokken zijn (onder andere makers, spelers, inhoudelijke, culturele en maatschappelijke partners).

Voor Theater DEGASTEN is diversiteit een gegeven waar we onszelf continu op blijven bevragen. We zien die diversiteit graag terug in de samenstelling van onze medewerkers. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit in onze organisatie versterkt.

Wij zoeken

Ben jij die producent die:

Autonoom kan werken en tegelijk in verbinding blijft met de jongeren en partners waarmee we werken.
Goed met verschillende mensen kan samenwerken en communiceren en een artistiek proces kan aansturen en faciliteren.
Goed kan schakelen tussen de artistiek inhoudelijke en de uitvoerende kant.
Van nature nieuwsgierig is naar de ander.
Niet terugdeinst voor complexe actuele vraagstukken, gezonde chaos en het hoofd koel houdt, wat er ook gebeurt.
Het liefst werkt in een inclusieve omgeving en goed overweg kan met jongeren.
Verbindende en netwerkende kwaliteiten heeft.
Ervaring heeft binnen het culturele veld.
Interesse heeft om een langdurige samenwerking aan te gaan.
In het bezit is van een rijbewijs.
Bij voorkeur in (de buurt) van Amsterdam woont.
Opleiding is geen voorwaarde, minimaal vijf jaar praktijkervaring wel.

Taken

Je taken en verantwoordelijkheden:
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van alle activiteiten en vertaalt deze naar productie planningen en draaiboeken.
Je zorgt voor de inzet (roosters) en aansturing van het productiepersoneel.
Je werkt op de verschillende locaties waar de activiteiten plaatsvinden en staat zelf ook op de vloer.
Je hebt altijd het overzicht van alle verschillende activiteiten en bewaakt de algehele planning.
Je bent sparringpartner van de directie en het hele artistieke team.
Je bent verantwoordelijk voor de communicatie en onderlinge afstemming tussen alle partners die betrokken zijn bij de producties.
Je bent bij vrijwel alle producties betrokken en hebt te maken met wisselende stadia van de verschillende maak- en het productieprocessen.
Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de verschillende projectbudgetten.

Wij bieden

Dan biedt DEGASTEN:
Een verbindende ‘spil in het web’ functie binnen een klein, hecht bevlogen en gedreven team.
Een plek waar het draait om het ontwikkelen van talent en pionieren.
De kans om een ambitieuze en groeiende organisatie mede vorm te geven.
Een plek die je uitdaagt om jezelf te blijven ontwikkelen.
Een contract voor in eerste instantie zes maanden voor 32 uur per week met mogelijkheid op verlenging.
Een passend salaris (conform CAO- Toneel en Dans).

DEGASTEN wordt in de periode 2021-2024 structureel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en het Fonds Cultuurparticipatie.

Contactgegevens

Iets voor jou?
Stel jezelf dan voor in een motivatiebrief of video en stuur deze met je CV vóór 15 november 2021 naar ons: via senami@theaterdegasten.nl.
Gesprekken zullen plaatsvinden vanaf 17 november 2021.
Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Sènami Awunou (zakelijk leider) via senami@theaterdegasten.nl of 06-24686035.

Sènami Awunou (zakelijk leider) via senami@theaterdegasten.nl of 06-24686035.

Overige Vacatures