Podiumkunst.net

Coördinator projecten & activiteiten

Gepubliceerd op: 15 oktober 2021

Contract: 0,6 fte
Vanaf: Op korte termijn
Plaats: Amsterdam

Organisatie

Podiumkunst.net is de netwerkfunctie voor sectorcollecties in de podiumkunsten. In de podiumkunstensector is er grote behoefte aan een netwerkfunctie die het mogelijk maakt om archieven en collecties van podiumkunstinstellingen en -gezelschappen duurzaam toegankelijk te maken en te houden voor professionals, onderzoekers, onderwijs en indirect voor het brede publiek. Door de schatkamers van de podiumkunsten te verbinden en open te stellen blijven de beelden, verhalen en klanken uit het verleden beschikbaar. Ook is het een inspiratiebron voor alles wat nog gecreëerd en gepresenteerd gaat worden door Nederlandse (podium)kunstenaars.
Podiumkunst.net is begin dit jaar gestart en draagt bij aan de deskundigheid van de muziek- en theatersector. Het legt de basis voor de infrastructuur om de gecreëerde materialen en collecties digitaal tot leven te brengen, te verbinden en nieuwe vormen van gebruik te faciliteren. Daarbij haakt Podiumkunst.net aan bij reeds bestaande initiatieven en digitale verbindingen van en voor erfgoed en cultuurproducerende instellingen.

Het kernteam van Podiumkunst.net bestaat uit: een netwerkcoördinator, coördinatoren voor de domeinen theater en muziek, en een programmamanager. Het kernteam wordt bijgestaan door een senior communicatie adviseur en een communicatiemedewerker en legt verantwoording af aan de directieraad van het consortium Podiumkunst.net. Beeld en Geluid is penvoerder namens de consortiumpartners. De coördinator projecten & activiteiten wordt aangesteld bij of gedetacheerd via één van de consortiumpartners.

Vacature

De coördinator projecten & activiteiten houdt contact met het veld, deels via koppelinstellingen (NAPK, VVTP), deels een-op-een. De coördinator projecten & activiteiten wordt aangesteld bij of gedetacheerd via één van de consortiumpartners.

Wij zoeken

• Kennis van de muziek- en theaterpraktijk en netwerk in de muziek- en theatersector;
• Kennis over digitaal erfgoed/nationale strategie of bereidheid om die te leren
• Praktische kennis van erfgoed/archiveren
• Enthousiasmerend, nieuwsgierig en pragmatisch/probleemoplossend
• Ervaring met de rol van projectleider en deze zelfstandig in kunnen
vullen

Taken

• Het verkennen van en ophalen bij instellingen, gezelschappen, zzp’ers en andere betrokkenen in de theater- en muzieksector van hun behoeften en mogelijkheden op het gebied van (digitaal) erfgoed; hierbij kan gebruik gemaakt worden van het netwerk van de programmamanager, domeincoördinatoren en de domeinraden.
• Vraagbaak zijn voor instellingen, gezelschappen, zzp’ers en andere betrokkenen uit de theater- en muzieksector met betrekking tot digitalisering van hun archieven en collecties
• Het initiëren en/of coördineren van pilotprojecten op het gebied van digitalisering en archivering van podiumkunsten erfgoed, die onder podiumkunst.net uitgevoerd worden in samenwerking met de projectpartners
• Praktische en inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie van evenementen en educatietrajecten.
• Afstemmen met de programmamanager en de domeincoördinatoren over de financiële waarborging van de pilotprojecten, evenementen en educatietrajecten
• Contacten onderhouden met instellingen, gezelschappen en ZZP’ers in de sector, zowel theater als muziek
• In samenwerking met de domeincoördinatoren inventariseren waar collecties en archieven liggen die van belang zijn voor Podiumkunst.net; en het inventariseren in hoeverre deze collecties en archieven al gedigitaliseerd zijn
• Aanspreekpunt voor vragen vanuit het theater- en muziekveld over digitale archivering en aansluiting bij de digitale infrastructuur die Podiumkunst.net ontwerpt en faciliteert
• Schrijven en onderhouden van handleidingen en protocollen ter ondersteuning ten behoeve van ZZP’ers, gezelschappen en instellingen, met als uitgangspunt de digitale architectuur zoals deze wordt opgezet voor Podiumkunst.net
• Voeden van de domeincoördinatoren, programmamanager en netwerkmanager van Podiumkunst.net met informatie uit de sector (behoeftes en mogelijkheden)

Wij bieden

De aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar en 0,6 fte (in dienstverband) of als ZZP’er, bij consortiumpartner Stichting BPN. Daarna wordt eventueel verlengd met een dienstverband bij één van onze consortiumpartners tot het einde van de looptijd van het project (2024). De functie is ingedeeld in lijn met de CAO Theater (schaal VIII, minimaal € 2.969,- en maximaal € 4.391,- bruto per maand op basis van 40 uur). De werknemer heeft jaarlijks, bij een volledig dienstverband, recht op 8% vakantietoeslag, 27 vakantiedagen, 12 atv-dagen en maximaal 7 nationale feestdagen voor zover deze op een arbeidsdag vallen. Inschaling vindt plaats op basis van relevante werkervaring.

Contactgegevens

Heb je belangstelling voor deze functie? Solliciteer dan uiterlijk woensdag 27 oktober 2021 door middel van een bondige motivatie en cv (in pdf), gericht aan Monique in het Veld (mihveld@beeldengeluid.nl), Programmamanager. Wil je meer weten over deze vacature, dan kun je een mail sturen naar haar of naar Simon van den Berg (simon@theaterkrant.nl), Domeincoördinator Theater. En kijk vooral ook op www.podiumkunst.net en www.netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Overige Vacatures