PODIUM MOZAÏEK

penningmeester en bestuurslid

Gepubliceerd op: 18 november 2019

Contract: NVT
Vanaf: Per begin 2020
Plaats: Amsterdam

Organisatie

Podium Mozaïek is het theater in Amsterdam-West waar de verbinding en ontmoeting tussen verschillende culturen centraal staat. Alles wat wij doen ademt dat uit: van de programma's die we ontwikkelen en programmeren tot de educatievoorstellingen voor kinderen en de maaltijden in het café restaurant.

In september 2005 opende Podium Mozaïek officieel zijn deuren. Sindsdien werkt de organisatie, bijgestaan door een actief bestuur, voortdurend aan haar eigen ontwikkeling om de culturele uitwisseling zo goed en inspirerend mogelijk te bewerkstelligen. Ons aanbod en publiek zijn echt een afspiegeling van de diverse samenleving waarin we leven; hierin onderscheidt Podium Mozaïek zich van andere theaters.

Vacature

De penningmeester en het bestuurslid met specialisme podiumkunsten maken deel uit van het bestuur. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn maximaal twee achtereenvolgende termijnen van drie jaar herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op en leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur.

De Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit passen we toe. In de keuze van onze programma´s, publiek, personeel (inclusief de toezichthouders), partners en bestuurlijke processen zijn deze codes richtinggevend.
De inrichting van het huidige bestuur en de fase waarin Podium Mozaïek zich bevindt, beweegt zich richting het Raad van Toezicht model.

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij zijn tevens gezamenlijk bevoegd om de organisatie te vertegenwoordigen en fungeren als trekker van thematisch samengestelde inhoudelijke bestuursportefeuilles waarin meerdere bestuursleden een rol spelen. Het klankborden met de werkorganisatie (op zakelijke en artistiek gebied) is eveneens een belangrijke taak voor het bestuur.

Bestuursportefeuilles
De aansturing van de organisatie is langs twee lijnen georganiseerd:
– Publiek centraal (programmaraad en team publieksinformatie)
– Commerciële activiteiten centraal (team publieksservices / zakelijke activiteiten en team techniek / beheer)

De bestuursportefeuilles beslaan een samenhangend breed taakveld en worden beheerd door meerdere bestuurders. Een van de leden van het dagelijkse bestuur wordt aangewezen als trekker van een portefeuille.

Portefeuille publiek en programma
(secretaris als trekker)
– Wereldmuziek
– Theater en dans
– Kunst- en cultuureducatie
– PR en communicatie

Portefeuille zakelijke activiteiten
(voorzitter als trekker)
– Horeca en leisure
– Maatschappelijk debat, congressen en evenementen
– Business to business
Organisatie
(penningmeester als trekker)
– Personeel en organisatie
– Juridische zaken
– Fondsenwerving

Wij zoeken

We zijn op zoek naar een penningmeester en naar een bestuurslid met specialisme podiumkunsten. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling van de gebruikers en de publieksgroepen van Podium Mozaïek.

Contactgegevens

Meer informatie op www.podiummozaiek.nl of via onze directeur Zafer Yurdakul (020-58 00 387). Uw schriftelijke reactie kunt u vóór 9 december 2019 richten aan: Podium Mozaïek, t.a.v. dhr. Z. Yurdakul, Bos en Lommerweg 191, 1055 DT Amsterdam of per e-mail: zafer.yurdakul@podiummozaiek.nl.

Overige Vacatures