Nicole Beutler Projects

Zakelijk leider (m/v/x)

Gepubliceerd op: 3 september 2021

Contract: 3 tot 4 dagen per week
Vanaf: op korte termijn
Plaats: Amsterdam

Organisatie

Nicole Beutler Projects maakt beeldende dansvoorstellingen voor de grote en kleine theaterzalen, waarbij beweging en verschillende dansstijlen kruisbestuivingen aangaan met muziek, opera, teksttheater en beeldende kunst. Vanuit het verlangen naar een betere samenleving belicht Nicole Beutler de komende jaren de klimaatcrisis, vanuit verschillende invalshoeken. In de filosofie van het gezelschap staan non-hiërarchische samenwerking, slow producing en zorg voor de hele mens en de planeet centraal. Bijzondere focus ligt de komende periode bij de verduurzaming van de activiteiten, ook als het gaat om het versterken van de internationale positie. Hoogwaardige kwaliteit, aandacht en zorgvuldigheid zijn de kernwaarden van waaruit wordt gebouwd aan een divers en inclusief gezelschap.

Naast de eigen producties spant Nicole Beutler Projects zich in voor een gezond ecosysteem voor de dans, performance en mime in Amsterdam. Vanuit de netwerkorganisatie GREENHOUSE versterkt Nicole Beutler Projects de scene door (jonge) makers te ondersteunen en activiteiten te organiseren zoals de summer academy ‘We Live Here’ en het festival ‘Come Together’.

Nicole Beutler Projects ontvangt meerjarige ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Onlangs verscheen het boek ‘Body of Work’ waarin het rijke oeuvre van Beutler van de afgelopen 20 jaar wordt beschreven. Beutlers voorstellingen werden meermaals bekroond. De meest recente grote zaalproductie, 8: METAMORPHOSIS, is op dit moment genomineerd voor twee prijzen: zowel voor de Zwaan voor de meest indrukwekkende dansproductie ‘20 als voor de VSCD Mimeprijs ‘20/’21.

Nicole Beutler Projects heeft de ambitie uitgesproken om in de huidige kunstenplanperiode de overgang te maken van een bestuursmodel naar een raad van toezicht-model, passend bij de ontwikkeling van het gezelschap.

Vacature

We zoeken een ervaren en gedreven zakelijk leider (m/v/x) met hart voor het werk van Nicole Beutler, die de genoemde waarden en visie onderschrijft. Een ambitieuze teamspeler die met aandacht werkt, geëngageerd en proactief is, én weet te verbinden. De zakelijk leider vormt samen met artistiek leider Nicole Beutler de directie. Zij zijn samen het gezicht van het gezelschap en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie en het leiden van de organisatie.

Wij zoeken

De zakelijk leider:
- Geeft het zakelijke beleid vorm en is verantwoordelijk voor de financiële organisatie en het personeelsbeleid
- Heeft een visie op internationaal werken en is getriggerd door de kansen die er liggen om meer in het buitenland te coproduceren en te spelen
- Heeft een visie op de positionering en marketing van het werk van Nicole Beutler in het veld van dans en performance
- Is een goede netwerker die de relaties met subsidiënten, politiek, overheid, (inter)nationale partners en culturele organisaties onderhoudt en er plezier in heeft nieuwe verbindingen te leggen
- Heeft visie op en ervaring met fondsenwerving en verbreding van de financieringsmix
- Bouwt mee aan het inclusiever maken van het gezelschap, zowel qua organisatie als
wat betreft het publieksbereik
- Is overtuigd van de noodzaak van cultuur voor een betere samenleving en staat samen
met het team voor de missie om organisatie en projecten duurzamer te maken
- Is een coachend teamleider

We streven binnen de organisatie naar verscheidenheid in onder meer afkomst, gender, leeftijd en achtergrond en onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie.

Wij bieden

- Een aanstelling voor een jaar met zicht op verlenging
- Aanvang werkzaamheden in onderling overleg (bij voorkeur in november)
- Veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling
- Een platte organisatie met een prettig kantoor in het centrum van Amsterdam
- Salariëring volgens de CAO Toneel & Dans, schaal X

Contactgegevens

Herken jij je in bovenstaande tekst, dan ontvangen wij graag uiterlijk op 17 september een motivatiebrief en CV via justa@nbprojects.nl. Ook vragen over deze vacature zijn welkom via dat emailadres. De eerste ronde-gesprekken vinden plaats op 22 en 24 september.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Overige Vacatures